University of Oulu

Lapsuuden vastoinkäymisten yhteys nuoruuden psykoottistyyppiseen oireiluun Pohjois-Suomen 1986-syntymäkohortissa

Saved in:
Author: Haapsamo, Oskari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201904041426
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Haapsamo, 2019
Publish Date: 2019-04-09
Thesis type: Other thesis
Tutor: Hurtig, Tuula
Reviewer: Miettunen, Jouko
Hurtig, Tuula
Description:

Tiivistelmä

Lapsuuden vastoinkäymiset ennustavat myöhempää psyykkistä ja psykoottista sairastavuutta. Tämän prospektiivisen tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella lapsuuden negatiivisten kokemusten ja vastoinkäymisten yhteyttä nuoruuden psykoottistyyppiseen oireiluun.

Aineistona käytettiin Pohjois-Suomen 1986-syntymäkohorttia. Tärkeimmät lapsuuden vastoinkäymiset valikoitiin kirjallisuuden perusteella. Osaa lapsuuden vastoinkäymisistä käsiteltiin summamuuttujana ja lisäksi tarkasteltiin joukkoa muita soveltuvia muuttujia. 15–16 vuoden iässä, vuosina 2001–2002 6637 kohortin nuorta täytti psykoosin ennakko-oireita kartoittavan PROD-kyselylomakkeen. Lapsuuden vastoinkäymisten vaikutusta näihin oireisiin tutkittiin tilastollisesti lineaarisella regressiomallilla ja Mann-Whitneyn U-testillä.

Aineiston suuresta koosta johtuen tilastollisia merkitsevyyksiä saatiin esiin. Korrelaatiokertoimet olivat kuitenkin niin pieniä, että käytännön merkitsevyys oli huomattavan vähäinen. Kohortin laajassa väestöpohjaisessa otoksessa PROD-kyselyn nuoruudessa mittaamat asiat eivät siis olleet riippuvaisia lapsuuden vastoinkäymisistä. Aiheesta ja keinoista lapsuuden vastoinkäymisiä kokeneiden, erityisriskissä olevien nuorten tunnistamiseksi tarvitaan lisää tutkimusta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Oskari Haapsamo, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.