University of Oulu

Misunderstandings during gameplay of Dungeons and Dragons

Saved in:
Author: Aikio, Jukka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 60
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201904041427
Language: English
Published: Oulu : J. Aikio, 2019
Publish Date: 2019-04-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Keisanen, Tiina
Reviewer: Kuure, Leena
Keisanen, Tiina
Description:

Abstract

The goal of this study was to locate misunderstandings, their causes and ways of resolving them during the gameplay of Dungeons and Dragons, in hopes of discovering what causes misunderstandings that disrupt the game and make it less enjoyable for players. Along with a short history of the development of the game, key terminology, core of gameplay, and the three main aspects of gameplay were also introduced. Dungeons and Dragons was inspected as a game and a co-operatively constructed narrative, thus narrative theory was included in the theoretical framework of this study, in addition to theory of miscommunication.

The study was conducted by analysing extracts of a video recording of a single gameplay session of Dungeons and Dragons. The extracts under analysis were categorised under one of the three aspects of gameplay (combat, exploration, social interaction). The extracts were then presented with an amount of context, after which the causes of misunderstandings present in the extract were analysed and discussed. Collective discussion of the extracts and linguistic elements that caused misunderstanding followed the analysis section. During the discussion, the extracts were comparatively discussed and related to the specific elements that seemed to cause misunderstanding.

Finally, the results of the study were summarized in the concluding section of the study. Most of the misunderstandings that were present in the data occurred during the combat aspect of the game and were caused by, or closely related to rules of the game. Misunderstandings that occurred during exploration and social interaction were found to be less disruptive, as they could occasionally be tied to the surrounding narrative, which would arguably reduce their disruptiveness. The misunderstandings that occurred were most commonly resolved by negotiating an understanding between the communicants, or by way of repair. Because of the small sample size, generalizable ways to counteract or avoid misunderstandings were not discovered. Nevertheless, tentative speculation of ways to avoid misunderstandings was provided on occasions where possible. Further research of role-playing games might be directed towards the effects that a dungeon master’s actions have on a game. Alternatively, focus could be directed towards the functions that table-top role-playing games might have outside of entertainment, such as educational functions for example.

Tiivistelmä

Tutkimuksen kohteena olivat väärinymmärrykset Dungeons and Dragons pöytäroolipelissä. Tutkimuksen tavoitteena oli paikallistaa mikä aiheuttaa väärinymmärryksiä, miten väärinymmärrykset ratkaistiin, sekä miten väärinymmärryksiä voidaan välttää, jotta peliä häiritsevien elementtien syyt saataisiin selville ja siten häiriötekijät voitaisiin minimoida. Pelin kehityshistoria sekä sen terminologia ja perusteet esiteltiin lyhyesti tutkimuksen yhteydessä. Perusteista tärkeimpinä mainittakoon pelin toimintaperiaate sekä sen kolme peruspilaria (taistelu, tutkinta, ja sosiaalinen kanssakäynti).

Dungeons and Dragons -peliä analysoitiin yhteisesti luotuna narratiivina, minkä takia kommunikaatiovaikeuksien teorian lisäksi tutkimuksen viitekehykseen kuului myös narratiivintutkimus. Tutkimuksen aineistona toimivat otteet yhden kokonaisen pelisession videonauhoitteesta. Otteet lajiteltiin pelin kolmen peruspilarin mukaan, jonka jälkeen ne esitettiin lukijalle ja analysoitiin yksitellen, keskittyen väärinymmärrystä aiheuttaviin tekijöihin. Analyysia seuraavassa osiossa keskustelu keskittyi otteita yhdistäviin tekijöihin ja väärinymmärrystä aiheuttaviin elementteihin kollektiivisesti.

Tutkimuksen päätteeksi analyysin ja keskustelun pohjalta esitettiin yhteenveto. Suurin osa väärinymmärryksistä tapahtui taistelujaksojen yhteydessä ja johtui säännöistä. Säännöistä johtuvat väärinymmärrykset haittasivat pelin etenemistä myös eniten, verrattuna väärinymmärryksiin pelin kahden muun aspektin aikana. Muiden peruspilarien aikana tapatuvat väärinymmärrykset sidottiin usein pelin narratiiviin, mikä vähensi niiden haittavaikutusta ainakin säännöistä johtuviin väärinymmärryksiin verrattuna. Väärinymmärrykset ratkaistiin useimmiten neuvottelemalla yhteisymmärrys keskusteluun osallistuvien osapuolien kesken. Yleistettäviä keinoja torjua ja välttää väärinymmärrystä ei kyetty johtamaan tutkimusmateriaalin rajatusta koosta johtuen. Siitä huolimatta muutamia hypoteettisia keinoja esiteltiin silloin kun niitä kyettiin johtamaan analysoitavista otteista. Pöytäroolipelien tutkimusta voitaisiin tulevaisuudessa suunnata kohti vaikutuksia, joita pelinjohtajan roolia täyttävällä pelaajalla ja hänen teoillaan on peliin kokonaisuudessaan. Tulevaisuudessa tutkimus voisi myös suuntautua pöytäroolipelien eri tarkoituksiin viihteen lisäksi, kuten esimerkiksi pöytäroolipeleihin opetustyökaluna.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jukka Aikio, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.