University of Oulu

Takaosauveiittien etiologia ja sytomegalovirusinfektio silmässä

Saved in:
Author: Salmi, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201904091450
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Salmi, 2019
Publish Date: 2019-04-10
Thesis type: Other thesis
Tutor: Hautala, Nina
Reviewer: Hautala, Nina
Siiskonen, Mira
Description:

Tiivistelmä

Uveiitit ovat silmän suonikalvoston tai sen osan tulehduksia. Takaosauveiitit tarkoittavat verkkokalvon, suonikalvon tai näiden yhdistelmän tulehdusta ja ovat huomattavasti silmän etuosan uveiitteja harvinaisempia. Sytomegalovirus on herpesvirus, joka aiheuttaa taka- ja etuosauveiitteja erityisesti immuunipuolustuksen heiketessä.

Takaosauveiittien etiologisia tekijöitä ei ole selvitetty pohjoissuomalaisessa väestössä. Tutkimusaineisto koostuu OYS:ssa 10 vuoden aikana vuosina 2008–2017 hoidetuista takaosauveiittipotilaista, joista sytomegalovirus (CMV)-infektiota sairastaneisiin perehdyttiin tarkemmin. Lisäksi aiheesta tehtiin kirjallisuuskatsaus aiheesta käyttäen PubMed-tietokantaa.

Uveiittit voidaan jakaa infektiivisiin ja ei-infektiivisiin, joista suurin osa on autoimmuuniperäisiä. Suuri osa takaosauveiiteista luokitellaan idiopaattisiksi, herpeksen tai toksoplasman aiheuttamiksi. Näiden osuus vaihtelee väestön ja tutkimuksen perusteella. Muita aiheuttajia ovat valkotäplätaudit, tuberkuloosi, sarkoidoosi ja virukset. Erot yleisyydessä ovat merkittäviä kehittyneiden ja kehittyvien maiden välillä sekä väestön etnisen taustan perusteella.

Pohjois-Suomen alueella takaosauveiiteista 48 % oli idopaattisia, mikä on enemmän kuin maailmalla. Muita yleisiä aiheuttajia olivat candida (10 %) ja sarkoidoosi (10 %). Muualla maailmassa yleistä takaosauveiitin aiheuttajaa toksoplasmaa esiintyi vain 4 %:lla. Intraokulaarisen lymfooman aiheuttamia takaosauveiitteja löytyi 5 %.

CMV aiheuttaa takaosauveiitteja henkilöillä, joiden immuunipuolustus on heikentynyt. CMV-infektio aiheuttaa hoitamattomana pysyviä muutoksia silmässä ja voi johtaa pysyvään näön menetykseen komplikaatioiden välityksellä. CMV-infektiota hoidetaan ensisijaisesti viruslääkkeillä kuten valgansikloviirilla. Silmän sisäinen lasiaisinjektio tai lasiaisimplantti on tehokkain, mutta systeemistä suonensisäistä hoitoa käytetään yleisesti.

OYS:ssa on hoidettu 10 viimeisen vuoden aikana 3 todennäköistä ja 2 mahdollista CMV- takaosauveiittia. Tehokkaan hoidon ja diagnostiikan haasteena on silmän CMV-infektion harvinaisuus. Takaosauveiittien etiologian tuntemus parantaa näiden harvinaisten, mutta vakavien silmäsairauksien diagnostiikkaa ja ennustetta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Salmi, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.