University of Oulu

Automatic image quality enhancement using deep neural networks

Saved in:
Author: Pitkänen, Perttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 14.2 MB)
Pages: 67
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201904101454
Language: English
Published: Oulu : P. Pitkänen, 2019
Publish Date: 2019-04-10
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Heikkilä, Janne
Reviewer: Heikkilä, Janne
Description:

Abstract

Photo retouching can significantly improve image quality and it is considered an essential part of photography. Traditionally this task has been completed manually with special image enhancement software. However, recent research utilizing neural networks has been proven to perform better in the automated image enhancement task compared to traditional methods.

During the literature review of this thesis, multiple automatic neural-network-based image enhancement methods were studied, and one of these methods was chosen for closer examination and evaluation. The chosen network design has several appealing qualities such as the ability to learn both local and global enhancements, and its simple architecture constructed for efficient computational speed. This research proposes a novel dataset generation method for automated image enhancement research, and tests its usefulness with the chosen network design. This dataset generation method simulates commonly occurring photographic errors, and the original high-quality images can be used as the target data. This dataset design allows studying fixes for individual and combined aberrations. The underlying idea of this design choice is that the network would learn to fix these aberrations while producing aesthetically pleasing and consistent results.

The quantitative evaluation proved that the network can learn to counter these errors, and with greater effort, it could also learn to enhance all of these aspects simultaneously. Additionally, the network’s capability of learning local and portrait specific enhancement tasks were evaluated. The models can apply the effect successfully, but the results did not gain the same level of accuracy as with global enhancement tasks. According to the completed qualitative survey, the images enhanced by the proposed general enhancement model can successfully enhance the image quality, and it can perform better than some of the state-of-the-art image enhancement methods.

Automaattinen kuvanlaadun parantaminen käyttämällä syviä neuroverkkoja

Tiivistelmä

Manuaalinen valokuvien käsittely voi parantaa kuvanlaatua huomattavasti ja sitä pidetään oleellisena osana valokuvausprosessia. Perinteisesti tätä tehtävää varten on käytetty erityisiä manuaalisesti operoitavia kuvankäsittelyohjelmia. Nykytutkimus on kuitenkin todistanut neuroverkkojen paremmuuden automaattisessa kuvanparannussovelluksissa perinteisiin menetelmiin verrattuna.

Tämän diplomityön kirjallisuuskatsauksessa tutkittiin useita neuroverkkopohjaisia kuvanparannusmenetelmiä, ja yksi näistä valittiin tarkempaa tutkimusta ja arviointia varten. Valitulla verkkomallilla on useita vetoavia ominaisuuksia, kuten paikallisten sekä globaalien kuvanparannusten oppiminen ja sen yksinkertaistettu arkkitehtuuri, joka on rakennettu tehokasta suoritusnopeutta varten. Tämä tutkimus esittää uuden opetusdatan generointimenetelmän automaattisia kuvanparannusmetodeja varten, ja testaa sen soveltuvuutta käyttämällä valittua neuroverkkorakennetta. Tämä opetusdatan generointimenetelmä simuloi usein esiintyviä valokuvauksellisia virheitä, ja alkuperäisiä korkealaatuisia kuvia voi käyttää opetuksen tavoitedatana. Tämän generointitavan avulla voitiin tutkia erillisten valokuvausvirheiden, sekä näiden yhdistelmän korjausta. Tämän menetelmän tarkoitus oli opettaa verkkoa korjaamaan erilaisia virheitä sekä tuottamaan esteettisesti miellyttäviä ja yhtenäisiä tuloksia.

Kvalitatiivinen arviointi todisti, että käytetty neuroverkko kykenee oppimaan erillisiä korjauksia näille virheille. Neuroverkko pystyy oppimaan myös mallin, joka korjaa kaikkia ennalta määrättyjä virheitä samanaikaisesti, mutta alhaisemmalla tarkkuudella. Lisäksi neuroverkon kyvykkyyttä oppia paikallisia muotokuvakohtaisia kuvanparannuksia arvioitiin. Koulutetut mallit pystyvät myös toteuttamaan paikallisen kuvanparannuksen onnistuneesti, mutta nämä mallit eivät yltäneet globaalien parannusten tasolle. Toteutetun kyselytutkimuksen mukaan esitetty yleisen kuvanparannuksen malli pystyy parantamaan kuvanlaatua onnistuneesti, sekä tuottaa parempia tuloksia kuin osa vertailluista kuvanparannustekniikoista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Perttu Pitkänen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.