University of Oulu

How has Shakespearean literature affected contemporary business news? : a study on the linguistic functions of idiomatic language

Saved in:
Author: Alajarva, Annika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201904131480
Language: English
Published: Oulu : A. Alajarva, 2019
Publish Date: 2019-04-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

The aim of this thesis is to show what are the linguistic functions of the idioms in Shakespeare’s literature and language in the language of contemporary business communication in online newspaper articles. The analysis conducted for this thesis is based on 60 news article examples of three Shakespearean idioms which have been collected and examined for the purpose of this thesis. Those idioms are ‘all that glitters is not gold’, ‘budge not an inch’ and ‘all the world’s a stage’.

The main theoretical and methodological background of this thesis bases on critical discourse analysis (CDA) and especially on Norman Fairclough’s critical discourse analytic work concerning media discourse. In addition, the analysis will include notions from Paul Lennon’s (2004) ideas of applied linguistic study and allusions in the press. The study shows that these Shakespearean idioms do enliven the business news, even though the use of the idiom might not been intended by the writer or received by the reader.

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on näyttää, kuinka Shakespearen teoksissaan käyttämä kieli on vaikuttanut nykypäiväisen liike-elämän idiomaattiseen kieleen ja sen kielellisiin toimintoihin. Tutkimuskohteena tässä tutkielmassa on kolme oletetusti Shakespearen keksimää idiomia, joiden esiintymisistä on kerätty yhteensä 60 uutisartikkeliesimerkkiä. Tutkitut idiomit ovat ‘all that glitters is not gold’, ‘budge not an inch’ sekä ‘all the world’s a stage’.

Teoreettisesti tämä kandidaatintutkielma perustuu pääasiassa kriittiseen diskurssianalyysiin ja erityisesti Norman Fairclough’n (1995) oppeihin diskurssianalyysistä mediassa. Tämä tutkielma sisältää myöskin käsitteitä Paul Lennonin (2004) ajatuksista soveltavasta kielitieteestä ja hänen tarkastelemistaan vihjauksista kaupallisessa kommunikaatiossa. Mitä tulee tämän tutkielman pääasiallisiin tutkimustuloksiin, on selvää, että nämä kyseiset Shakespearen innoittamat idiomit elävöittävät liike-elämän uutisartikkeleita, vaikka idiomin käyttö ei olisikaan ollut tarkoitettua artikkelin kirjoittajan osalta tai lukija ei sitä osaisi vastaanottaa tarkoitetulla tavalla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Annika Alajarva, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.