University of Oulu

Indoktrinaatio opetuksessa : käsiteanalyysi opetuksen kiistellystä vastinparista

Saved in:
Author: Impola, Jarkko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201904131483
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Impola, 2019
Publish Date: 2019-04-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaattitason opinnäytetyössä käsitellään indoktrinaation ja opetuksen välisen määritelmällisen rajanvedon ongelmaa. Kysymystä indoktrinaation toimivasta määritelmästä suhteessa opetuksen käsitteeseen lähestytään länsimaisesta, indoktrinaatiota ja opetusta käsittelevästä teoreettisesta ja filosofisesta kirjallisuudesta käsin. Käsittely on jaettu kolmeen osaan: opetuksen yleisen määritelmän muotoiluun, indoktrinaation määritelmän muotoiluun sekä indoktrinaation ja opetuksen määritelmien vertailuun. Indoktrinaatiota koskeva tarkastelu ollaan jaettu aiemman kysymystä koskevan kirjallisen perinteen mukaisesti metodi-, sisältö-, seuraus-, sekä intentiokriteerin tarkasteluun.

Opetus määritellään tämän työn kontekstissa opettajan tietoisena toimintana, jonka tavoitteena on edistää oppilaan sivistysprosessia auttamalla häntä omaksumaan opetettavia sisältöjä. Tutkielman johtopäätöksenä esitetään, että indoktrinaatio on opetuksesta erillinen käsite, joka kuvaa moraalisesti kyseenalaisena pidettyä vaikuttamista tähän kasvatettavan sivistysprosessiin. Kokoavana määritelmänä esitetään indoktrinaation olevan toimintaa, jossa opettaja yrittää tarkoituksellisesti saattaa oppilaan omaksumaan jonkin uskomuksen siten, että hän uskoo siihen horjuttamattomasti kykenemättä arvioimaan vaihtoehtoisia näkökantoja tai todistusaineistoa. Opetuksen määritelmä on näin ollen tarkennettavissa siten, että siinä opettajan tavoitteena on edistää kasvatettavan autonomian, oman ajattelun sekä kriittisen harkintakyvyn kehittymistä. Perustava ero käsitteiden välillä on näin ollen niiden intentiossa ja arvo-orientaatiossa suhteessa kasvatustoiminnan päämäärä-välineongelmaan.

Lopuksi esitettyä indoktrinaation määritelmää ollaan peilattu pedagogisen paradoksin ongelmaan sekä kysymykseen indoktrinaation moraalisesta hyväksyttävyydestä opetuksessa. Johtopäätöksenä esitetään mahdollisuus, ettei perustavan tason moraalisten käsitysten tai oppiainesisältöjen välittäminen oppilaille sellaisenaan ole indoktrinaatiota, sikäli kun kasvatuksessa myöhemmin mahdollistetaan kyky arvioida näitä sisältöjä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jarkko Impola, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.