University of Oulu

Koulujen digitalisuus ja lainsäädäntö

Saved in:
Author: Tihinen, Tiia-Reeta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201904131485
Language: Finnish
Published: Oulu : T.-R. Tihinen, 2019
Publish Date: 2019-04-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tutkittiin koulujen digitalisuutta ja siihen liittyvää lainsäädäntöä. Teknologia luokkahuoneessa on nykyään enemmän sääntö kuin poikkeus. Aiheeseen liittyy kuitenkin lieveilmiöitä, joita myös mediassa on esitelty. Näistä esimerkkinä opettajista julkaistuja videoita, jotka ovat pahimmillaan jopa pilanneet kyseessä olevan opettajan uran. Mediassa keskustelu liikkuukin siis eri oikeuksien välillä; toisaalta kyseessä on opettajan oikeus olla turvassa vahingoittavan materiaalin julkaisemiselta, toisaalta koulu on julkinen paikka, jossa kuvaaminen on sallittua. Tämän kirjallisuuskatsauksen avulla pyrittiin selvittämään, että miten lainsäädäntö suhtautuu teknologiaan ja digitalisuuteen kouluissa: mitä lainsäädäntöä siihen liittyy, ja mihin asti opettajan vastuut ja velvollisuudet koulun ja digitalisuuden välillä ylettyvät.

Tutkielman tulosten perusteella selvisi, että digitalisaatio tarjoaa luokkahuoneessa monia mahdollisuuksia. Digitalisaation avulla oppimista voidaan esimerkiksi yksilöllistää, sillä e-oppimateriaalit tarjoavat palautteen suoraan oppilaalle. Lisäksi teknologia tarjoaa työkalut niin kutsuttujen 2000-luvun taitojen kehittämiseen. Tämä on erittäin tärkeää, jotta tulevaisuudessa pystytään vastaamaan työelämän vaatimiin uusiin taitoihin.

Teknologian käyttöön luokkahuoneessa liittyy myös heikkouksia. Huolena on lasten lisääntynyt ruutuaika, sillä tutkimuksissa on todettu lasten liikkuvan yhä vähemmän ja vähemmän, mutta myös suurimman osan lapsista ylittävän suositellun ruutuajan. Lisäämällä teknologian käyttöä koulussa, nousee luonnollisesti myös niiden lasten ruutuaika, jotka ylittävät sen jo vapaa-ajallaan. Lisäksi teknologiaa ei pitäisi kohdella vaan ”kirjana verkossa”, vaan teknologian tarjoamien materiaalien pitää tukea oppimista kaikista optimaalisimmalla tavalla. Koulun kehitystä ei myöskään voida mitata pelkästään sillä, onko luokkahuoneessa älytaulua.

Tämän tutkielman pohdinnassa päädyttiin siihen, että vaikka tähän asti teknologian käyttämiseen koulussa on lainsäädännön tarjoama turva riittänyt, on tulevaisuudessa sen uudistaminen ehkä tarpeen. Esimerkiksi tutkielmassa mainitut oikeustapaukset puhuvat ainakin sen puolesta, että oikeuskäytännön tulee kehittyä, jotta myös opettajan oikeusturva voidaan taata.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tiia-Reeta Tihinen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.