University of Oulu

Matemaattisen mallinnuksen soveltamisesta populaatiogenetiikassa

Saved in:
Author: Hyytinen, Markus1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201904131489
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Hyytinen, 2019
Publish Date: 2019-04-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Laitinen, Erkki
Reviewer: Myllylä, Kari
Laitinen, Erkki
Description:

Tiivistelmä

Tässä Pro gradu-tutkielmassa käsitellään matemaattista mallintamista genetiikan työkaluna. Useimmat esimerkit käsittelevät populaatiogenetiikkaa. Populaatiogenetiikka on genetiikan alakategoria, ja genetiikka itsessään on biologian sisäinen erityistieteenala. Populaatiogenetiikan tutkimusmenetelmät ovat matemaattisia: mittaustuloksia voidaan tuottaa kenttätutkimuksella tai simuloimalla. Aineistosta tehdään havaintoja tilastollisilla menetelmillä. Tässä tutkielmassa käsitellään matemaattisen mallintamisen olemusta yleisesti menetelmänä, mallintamiseen läheisesti liittyvän todennäköisyyden käsitteen merkitystä sekä matemaattisten mallien vertailua. Tutkielman loppuosassa esitellään esimerkkejä matemaattisen mallintamisen soveltamisesta populaatiogenetiikassa. Pisin esimerkki käsittelee Tajiman D-koetta geneettisen monimuotoisuuden tutkimuksen työkaluna. D-kokeen ymmärtäminen ja soveltaminen vaatii sekä biologian että matematiikan tieteenalojen sisältöjen hallintaa. Tämä tutkielma esitteleekin esimerkkien kautta populaatiogenetiikan sijaintia matematiikan ja biologian välimaastossa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Markus Hyytinen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.