University of Oulu

Elämyksellinen ja pelilähtöinen oppiminen koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä : maantietoaiheinen digitaalinen oppimispolku Oulun kasvitieteellisellä puutarhalla

Saved in:
Author: Tolvanen, Tiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.3 MB)
Erratum: Erratum (PDF)
Pages: 95
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201904271547
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Tolvanen, 2019
Publish Date: 2019-04-29
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hjort, Jan
Virranmäki, Eerika
Reviewer: Tukiainen, Helena
Hjort, Jan
Description:

Tiivistelmä

Peruskouluissa on viimeisen kahden vuoden ajan siirrytty vaiheittain uuteen opetussuunnitelmaan, jonka tulee olla kokonaisuudessaan käytössä viimeistään syksyllä 2019. Uudessa opetussuunnitelmassa korostuvat elämyksellinen ja pelillinen oppiminen, sekä erilaiset toiminnalliset ja kokemukselliset työtavat, joita tässä tutkielmassa on hyödynnetty. Tutkielma on tehty yhteistyössä Oulun kasvitieteellisen puutarhan kanssa osana osallistavaan, tutkimuslähtöiseen ja elämykselliseen oppimiseen liittyvää hanketta. Hankkeen tarkoituksena on luoda yhteistyökulttuuria kasvitieteellisen puutarhan ja koulujen välille.

Tutkielmaa varten kasvitieteelliselle puutarhalle suunniteltiin uuden opetussuunnitelman mukainen, maantietoaiheinen digitaalinen oppimispolku yläasteikäisille oppilaille. Tutkimukseen osallistui yhteensä neljä oppilasryhmää, jotka tulivat suorittamaan oppimispolkua kasvitieteelliselle puutarhalle keväällä 2017. Tutkimuksen aineisto koostui kahdesta kyselylomakkeesta, jotka oppilaat täyttivät ennen ja jälkeen puutarhalla vierailun. Kyselyiden avulla selvitettiin, millaisena oppilaat kokivat oppimispolkua varten suunnitellun digitaalisen oppimispelin, millaisena oppimisympäristönä he kokivat kasvitieteellisen puutarhan, ja millainen kokonaisuus digitaalinen oppimispolku heidän mielestään oli. Saatujen tulosten perusteella selvitettiin myös oppilaiden oppimispolusta saamia oppimiskokemuksia. Oppilaiden kokemusten kautta pyrittiin myös keräämään tietoa oppimispolun onnistumisista ja kehityskohteista, jotta sitä voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti muokata paremmaksi. Saatua aineistoa käsiteltiin kvalitatiivisesti aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin ja kvantitatiivisesti Excel-ohjelman avulla.

Tulosten mukaan oppilaat kokivat digitaalisen oppimispolun hauskaksi, mielenkiintoiseksi ja opettavaiseksi. Oppilaat oppivat mielestään paremmin digitaalisen oppimispelin avulla kuin normaalisti koulussa, ja he kokivat kasvitieteellisen puutarhan innostavana ja elämyksellisenä oppimisympäristönä, jonne voisi tulla uudelleen oppimaan. Oppilaiden oppimispolkukokemuksia heikensi ajoittainen huono internet-yhteys sekä joidenkin ryhmien osalta liian lyhyt vierailu- ja peliaika. Tulosten perusteella oppilaat haluaisivat opiskella tulevaisuudessa enemmän digitaalisten pelien avulla ja useammin erilaisissa koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä. Tutkimuksen perusteella uuden opetussuunnitelman painottamat elämyksellinen ja pelillinen oppiminen voidaan todeta hyviksi ja kannattaviksi opetusmenetelmiksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tiina Tolvanen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.