University of Oulu

”Miten minä voin yhdistää kaksi tällaista erilaista maailmaa?” : tutkimus veganismin ja saamelaisen kulttuurin yhdistämisestä kolmen saamelaisnuoren haastattelun perusteella

Saved in:
Author: Länsman, Máren-Elle1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Giellagas Institute for Saami Studies, Saami Culture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201904271552
Language: Finnish
Published: Oulu : M.-E. Länsman, 2019
Publish Date: 2019-05-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Opinnäytteessäni tutkin nuoria pohjoissaamelaisia, jotka määrittelevät noudattavansa joko vegaanista tai sámevegaanista ruokavaliota. Sámevegaani syö vegaanisen ruokavalion ulkopuolelta myös poronlihaa, itsepyydettyä kalaa ja riistaa. Opinnäytteeni tavoite on tuottaa tietoa uudesta ilmiöstä, sillä saamelaisten vegaaniutta ei ole aikaisemmin tutkittu. Vegaanius, sámevegaanius ja saamelaisuus voidaan määritellä sosiaalisiksi identiteeteiksi, joita ihmisellä voi olla useita. Sosiaalisen identiteetin käsitteen lisäksi peilaan työssäni yleisiin vegaanitutkimusten tuloksiin, joiden mukaan ihminen alkaa vegaaniksi tavallisesti joko terveydellisistä, eettisistä tai ympäristöön liittyvistä syistä. Tutkimuksessani pyrin selvittämään, millaisia kokemuksia saamelaisnuorilla on vegaanisen ja samelaisen identiteetin yhdistämisestä ja aiheuttaako se ristiriitoja. Tutkimuskysymyksiäni olivat 1) Millaisin syin saamelaisnuoret ovat alkaneet vegaaneiksi tai sámevegaaneiksi? 2) Millä tavoin sámevegaaniutta perustellaan? ja 3) Aiheuttaako kulttuuri- ja ruokavalioidentiteetin kohtaaminen ristiriitoja sosiaalisen identiteetin osalta, ja jos aiheuttaa, millaisia ne ovat?. Tutkimuksen materiaalina on haastatteluaineisto, eli kolmen haastattelamani saamelaisnuorten haastattelut vuosilta 2018–2019. Lähestyin materiaalia sisällönanalyysin keinoin.

Tutkimukseni osoitti haastateltavieni ryhtyneen noudattamaan vegaanista ruokavaliota samoista syistä kuin aikaisemmissa vegaanitutkimuksissakin on osoitettu, eli terveydellisistä, eettisistä ja ympäristöön liittyvistä syistä. Sámevegaaniuden perusteluissa on myös samoja piirteitä samoista syistä, minkä lisäksi perusteluissa on selkeä yhteys saamelaiseen kulttuuriin. Tutkimuksessa kävi ilmi, että saamelaisen ja vegaanisen identiteetin yhdistäminen saattaa aiheuttaa ristiriidan tunnetta, jotka perustuvat henkilökohtaisten arvojen ja kultturiin väliseen ristiriidan kokemukseen. Sámevegaanit eivät kuvanneet vastaavia ristiriidan tunteita, mistä huolimatta tulkitsin sámevegaaniuden voivan olla seuraus sisäisestä ristiriidasta. Vegaanisen ja saamelaisen identiteetin yhdistäminen ei siis kaikissa tapauksissa ole ongelmatonta ja sitä käsitellään eri keinoin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Máren-Elle Länsman, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.