University of Oulu

Positiivisen pedagogiikan merkitys varhaiskasvatuksen pedagogiikassa alle kolmevuotiaiden ryhmässä

Saved in:
Author: Lohilahti, Suvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905031579
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Lohilahti, 2019
Publish Date: 2019-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmassa tutkin kirjallisuuskatsauksena positiivisen pedagogiikan merkitystä varhaiskasvatuksen pedagogiikassa alle kolmevuotiaiden ryhmässä. Positiivisen pedagogiikan hyödyntäminen on yleistynyt varsinkin peruskouluissa ja siihen liittyvää ammattikirjallisuutta kohtaa yhä useammin. Varhaiskasvatukseen suuntaavaa kirjallisuutta aiheesta ei niinkään vielä löydä. Tutkielmani tarkoituksena on kasvattaa tietämystä alle kolmevuotiaiden ryhmän pedagogisista mahdollisuuksista positiivisen pedagogiikan saralla. Aineisto on kerätty kotimaisista ja kansainvälisistä tutkimusartikkeleista sekä muista julkaisuista.

Positiiviseen psykologiaan pohjautuvalla positiivisella pedagogiikalla voidaan tukea hyvinvointia monella eri tavalla. Tutkielmassani esittelen positiivisen pedagogiikan teemoja ja niiden linkittymistä alle kolmevuotiaisiin. Keskeisiä teemoja ovat henkilökohtaiset luonteenvahvuudet ja myönteiset tunteet, jotka nähdään toimintakyvyn ja hyvinvoinnin perustana. Positiivinen pedagogiikka keskittyy myös toipumiskyvyn ja sinnikkyyden kasvattamiseen, jotka ovat alle kolmevuotiaille ajankohtaisia oppimisen kohteita.

Myös alle kolmevuotiaiden arjessa tähdätään hyvinvointiin. Arki koostuu pitkälti fyysisten sekä henkisten perustarpeiden täyttämisestä. Lapselle turvallisessa oppimisympäristössä syntyvä perusluottamus mahdollistaa uusien asioiden oppimisen. Turvallinen ympäristö takaa myös leikin kehittymisen ja hyvinvointia lisäävän flow-tilan syntymistä. Positiivisen pedagogiikan yhdistä-minen alle kolmevuotiaiden arkeen tukee varhaislapsuuden tarpeiden täyttämistä ja vahvistaa lapsen koettua hyvinvointia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi Lohilahti, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.