University of Oulu

Musiikkiterapian ja musiikkikasvatuksen menetelmät : musiikkikasvatuksen terapeuttisuus

Saved in:
Author: Minkkinen, Loviisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905031581
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Minkkinen, 2019
Publish Date: 2019-05-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Terapeuttinen musiikkikasvatus on vielä uudehko termi. Kuitenkin monet tutkimukset osoittavat, että musiikin terapeuttiset vaikutukset ihmiseen ovat niin laajoja, että ne ovat myös väistämätön osa musiikkikasvatusta. Narratiivisessa kandidaatintutkielmassani kartoitan ensin musiikkiterapiaa ja siinä käytettäviä menetelmiä kliinisinä hoitomuotoina. Menetelmien lomassa tuon kirjallisuuden ja omien kokemuksieni kautta ajatuksia menetelmien koulukontekstista. Musiikin opetuksen käytäntöjä avaan myös uuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden valossa ja lopuksi tuon terapian ja koulukontekstin yhteen esittelemällä terapeuttisen musiikkikasvatuksen tutkimusta.

Ahonen (2000) esittää, että musiikkiterapian ja musiikkikasvatuksen ero on siinä, että musiikkikasvatuksessa musiikki on itseisarvo ja terapiassa väline. Lilja-Viherlammen (2007) väitöskirjan keskusteluissa Jaakko Erkkilä totesi (127), että täsmälleen sama toiminta voi kuitenkin olla musiikkiterapiaa ja musiikinopetusta, mutta ammatillinen terapiatyö on luonnollisesti erilaista perustehtävältään, kuin opetustyö. Lilja-Viherlampi korostaa myös opettajan terapeuttista asennetta, mitä tulee musiikkikasvatuksen terapeuttisuuteen. Kuitenkin Turusen (2009) toteuttamissa haastatteluissa opettajat totesivat terapeuttisuuden näkyvän metodeissa ja työskentelytavoissa opettajan itsensä sijaan. Rajanveto terapian ja kasvatuksen välillä onkin haastava, mikäli pidämme oppimista itsessään terapeuttisena kokemuksena. Tärkeämmäksi Lilja-Viherlampikin tunnustaa tarkan rajan vetämisen sijaan niiden edellytysten tiedostamisen, ”jotka mahdollistavat oppilaan terapeuttisen muuttumisen, oppimisen ja kasvamisen.” Tätä on siis opettajan terapeuttinen asenne.

Kandidaatin tutkielmani vie lukijan musiikkiterapian käytännöistä koulukontekstiin ja tarjoaa oivalluksia terapeuttisesta musiikkikasvatuksesta. Opettajan on hyvä ymmärtää musiikin terapeuttisista vaikutuksista, vaikkei hän opetustyössään ajattelisi toimintaansa terapiana.

see all

Subjects:
Copyright information: © Loviisa Minkkinen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.