University of Oulu

Musiikin aiheuttamat tunnereaktiot ja niiden ilmeneminen aivotoiminnassa

Saved in:
Author: Kourilehto, Lotta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905031582
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Kourilehto, 2019
Publish Date: 2019-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Musiikin avulla voidaan herättää monenlaisia tunteita, kuten esimerkiksi iloa, surua tai vaikkapa hämmästystä. Perinteisten tunnereaktioiden lisäksi musiikki voi aiheuttaa kehossamme myös fysiologisia tunnereaktioita, kuten esimerkiksi kylmien väreiden tunteita. Musiikin aiheuttamat tunnereaktiot sekä siihen liittyvä aivotoiminta onkin tärkeä tutkimuksen kohde, sillä tutkimustulosten avulla voidaan pyrkiä tehokkaimpiin ratkaisuihin ja tuloksiin, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi musiikkiterapian kentällä.

Kandidaatintyössä tavoitteenani oli tehdä kirjallisuuskatsaus musiikin aiheuttamista tunnereaktioista sekä niiden ilmenemisestä aivotoiminnassa. Pyrin tarkastelemaan musiikin aiheuttamista tunnereaktioista etenkin kylmiä väreitä sekä psykologisesta että neurologisesta näkökulmasta. Tutkimusaiheeni liittyy vahvasti myös esteettiseen tutkimukseen, ja kylmien väreiden tutkimus onkin yksi osa esteettisen tutkimuksen tutkimushaaroista.

Psykologisesta näkökulmasta tarkasteltuna pyrin löytämään vastauksia siihen, mitä kylmät väreet ovat sekä miksi niitä koetaan. Lisäksi tutkin sitä, aiheuttavatko tietyt musiikilliset piirteet todennäköisemmin kylmien väreiden kokemuksia. Tutkin kandidaatintyössäni myös kylmien väreiden kokemiseen liittyviä yksilöllisiä eroja ja sitä, voivatko kaikki kokea musiikista aiheutuvia kylmiä väreitä. Neurologisesta näkökulmasta tutkin sitä, mitkä aivoalueet aktivoituvat silloin, kun kuunnellaan musiikkia, joka herättää erilaisia tunnereaktioita. Tämän lisäksi tutkin kandidaatintyössäni sitä, mitä aivoalueita etenkin kylmät väreet aktivoivat.

Pyrin kandidaatintyössäni valottamaan musiikin aiheuttamia tunnereaktioita, etenkin kylmiä väreitä, sekä niihin liittyvää neurologista toimintaa. Kandidaatintyöni on menetelmältään narratiivinen, aiempaan tietoon pohjautuva kirjallisuuskatsaus. Lähteinä kandidaatintyössäni olen käyttänyt kasvatustieteiden, musiikkikasvatuksen, psykologian sekä neurologian tutkimuskirjallisuutta sekä artikkeleita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lotta Kourilehto, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.