University of Oulu

Sylin ja kosketuksen merkitys lapsen kehityksessä

Saved in:
Author: Havana, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905031586
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Havana, 2019
Publish Date: 2019-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tavoitteena oli koota yhteen aiemmat tutkimustulokset liittyen lapsen saamaan syliin ja kosketukseen. Tutkielman tarkoituksena on selvittää sylin ja kosketuksen vaikutus lapsen fyysiseen ja psyykkiseen kehitykseen. Tutkimuskysymys muotoutui kiintymyssuhdeteorian pohjalta sekä oman lapsuuden kokemuksien myötä sylistä. Tutkielman lopullisen aiheen valintaan vaikutti oma vahva näkemys sylin merkityksellisyydestä yhteiskunnallisesti. Varhaiskasvatuksessa syli näyttäytyi osana arkea, kun taas koulussa syliä lapsille ei enää tarjottu. Perheissä sylin määrä vaihteli silmissäni sekä aikuisten kasvatustapojen että empatiakyvyn mukaan. Tutkielma kokoaa yhteen sylistä ja kosketuksesta ilmenevät vaikutukset lapsen kokonaisvaltaisessa kehityksessä.

Tutkielma rakentui kirjallisuuskatsauksen keinoin aiempiin tutkimuksiin pohjautuen. Tutkielmassa hyödynnettiin eniten vauvoista sekä keskosista löytyvää tutkimusaineistoa, mutta eräs hierontatutkimus toteutettiin kouluikäisten parissa, mikä todisti kosketuksen olevan tärkeää varhaisvuosien jälkeenkin lapsen tasapainoisen kehityksen kannalta.

Kosketuksen todettiin vaikuttavan hermostoon ja näin ollen paransi lapsen kognitiivista kehitystä. Kosketusta saaneilla lapsilla oppimiskyky ja tunnetaidot kehittyivät. Tutkimuksessa jo kuuden kuukauden ikäinen vauva osasi säädellä paremmin negatiivisia tunteitaan. Syli ja kosketus vaikuttivat myös lapsen fyysiseen kasvuun ja kehitykseen etenkin keskosilla. Hyvälaatuinen syli ja kosketus vaikuttavat lapsen niin fyysiseen kuin psyykkiseen kehitykseen positiivisesti.

see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Havana, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.