University of Oulu

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimisvaikeuksien erottaminen kielitaidon puutteesta

Saved in:
Author: Issakainen, Olga1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905031591
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Issakainen, 2019
Publish Date: 2019-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaattitutkielman tarkoituksena on tutkia, mitä on huomioitava oppimisvaikeuksien tunnistamisessa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kohdalla ja kuinka maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimisvaikeuksia erotetaan kielitaidon puutteesta.

Maahanmuuton ja kansainvälisen liikkuvuuden kasvaessa erityisesti 2000-luvun alusta saakka Suomeen on muuttanut entistä enemmän alaikäisiä, oppivelvollisia henkilöitä. Suomen perustuslain (1999/731) mukaan kaikilla Suomessa asuvilla oppivelvollisuusikäisillä on oikeus saada peruskoulun opetussuunnitelman mukaista opetusta.

Maahanmuuttajien määrä kouluissa on kasvussa sekä yleisopetuksen että erityisopetuksen puolella. Oppimisvaikeuksien tunnistaminen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kohdalla on haasteellista, sillä tällä hetkellä Suomessa ei ole olemassa luotettavia testejä, jolla oppimisvaikeus voitaisi diagnosoida. Tunnistamisessa täytyy ottaa huomioon oppilaan kokonaisvaltainen tilanne ja hänen elämän- ja koulutushistoria sekä kieli- ja kulttuurihistoria.

Kielitaidon puutteellisuudesta johtuen maahanmuuttajataustaisia oppilaita on suhteellisesti suurempi määrä erityisopetuksessa kuin kantaväestöön kuuluvia oppilaita. On tärkeää, mutta ongelmallista erottaa kielitaidon puute todellisesta oppimisvaikeudesta, sillä sopivia testistöjä tai diagnosoivaa materiaalia ei ole olemassa. Pitkäaikainen seuranta on tällä hetkellä paras vaihtoehto oppimisvaikeuksien ja kielitaidon puutteen erottamiseen. Suomessa on olemassa erilaisia maahanmuuttajaoppilaiden oppimisvaikeuksien arviointia ja ennaltaehkäisyä helpottavia käytänteitä sekä materiaaleja.

see all

Subjects:
Copyright information: © Olga Issakainen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.