University of Oulu

Haastava käyttäytyminen: ilmeneminen ja yhteys kielelliseen erityisvaikeuteen

Saved in:
Author: Kunnasmäki, Venla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905031592
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Kunnasmäki, 2019
Publish Date: 2019-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tavoitteenani on selvittää, miten haastava käyttäytyminen ilmenee kouluiässä ja millaisia ennusmerkkejä siihen liittyy. Lisäksi selvitän millainen yhteys haastavalla käyttäytymisellä ja kielellisellä erityisvaikeudella on. Tutkielmani on kuvaileva kirjallisuuskatsaus ja lähdekirjallisuus on peräisin niin kotimaisesta kirjallisuudesta kuin kansainvälisistä julkaisuista. Monipuolisella ja kattavalla lähdekirjallisuudella parannan tutkimukseni luotettavuutta.

Haastava käyttäytyminen on käyttäytymistä, johon tarvitaan aikuisen kasvatuksellista puuttumista ja ilmiöön törmää joka päivä koulun arjessa. Se on pitkäkestoista normien ja sääntöjen rikkomista, aggressiivista käyttäytymistä ja verbaalista aggressiota, joka kuormittaa oppilasta itseään sekä muita hänen ympärillään olevia aikuisia ja luokkatovereita. Haastavan käyttäytymisen ilmenemismuodot ovat moninaiset aina päälle puhumisesta ilkivaltaan ja syitä sen taustalla on monia; yksi taustatekijä on kielen pulmat.

Tarkastelen myös haastavan käyttäytymisen ja kielellisen erityisvaikeuden päällekkäistymistä. Kielellisen erityisvaikeuden omaavilla lapsilla on huomattavampi riski käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmille kuin tyypillisesti kehittyneillä ikätovereillansa. Tämä riski on lapsilla aina esikouluiästä alakoulun loppuun saakka ja kääntyy aggressiivisesta käyttäytymisestä kohti masennusta ja ahdistuneisuutta lapsen kasvaessa.

Pitkittäistutkimuksissa kielellisen erityisvaikeuden ja haastavan käyttäytymisen päällekkäistyminen on pystytty todentamaan useasti. Kielellisen erityisvaikeuden ja haastavan käyttäytymisen päällekkäistyminen ilmenee vielä nuoruudessakin; nuoret, joilla oli lapsuudessa kielellinen erityisvaikeus, raportoivat enemmän käyttäytymisen vaikeuksista ja sosiaalisten suhteiden ongelmista kuin ikätoverinsa.

On kuitenkin hyvä muistaa, että käyttäytymiseen liittyvät ongelmat voivat antaa viestiä siitä, että lapsella olisi kommunikoinnin kanssa ongelmia, mutta ne voidaan sekoittaa helposti muihin diagnooseihin kuten autisminkirjoon tai ADHD:hen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Venla Kunnasmäki, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.