University of Oulu

Matematiikkakuvan osa-alueet ja myönteisen matematiikkakuvan tukeminen matematiikan opetuksessa

Saved in:
Author: Kivistö, Pinja-Sofia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905031594
Language: Finnish
Published: Oulu : P.-S. Kivistö, 2019
Publish Date: 2019-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Matematiikkakuvan osa-alueet ovat matematiikan oppimiseen liittyvät tunteet, uskomukset sekä motivaatio matematiikan oppimista kohtaan. Matematiikkakuvan osa-alueet vaikuttavat toisiinsa, ja oppilaan matematiikkakuva vaikuttaa matematiikan oppimiseen sekä suoritukseen matematiikassa. Uskomuksiin sisältyy minäpystyvyysusko omasta osaamisestaan sekä minäkuva matematiikan oppijana. Matematiikka-ahdistus ja Pekrunin määrittelemät saavutustunteet vaikuttavat matematiikan oppimisessa.

Opiskelijan suoriutuessa hyvin hänen minäpystyvyysuskonsa omasta osaamisestaan paranee, ja minäpystyvyysusko omasta osaamisesta vaikuttaa myöhempään suoritukseen. Heikko suoriutuminen matematiikassa aiheuttaa matematiikka-ahdistusta. Matematiikka-ahdistuksen on todettu vaikuttavan myöhempään suoritukseen matematiikassa negatiivisesti, mutta on myös todettu, ettei matematiikka-ahdistus vaikuta myöhempään suoritukseen matematiikassa. Matematiikka-ahdistus häiritsee työmuistin toimintaa keskittämällä huomion ennemmin huoliin kuin matematiikan tehtävän tekemiseen.

Oppilaan matematiikkakuvaa tuetaan tukemalla oppilaan matematiikan oppimista kokonaisvaltaisesti. Oppilaan saamat onnistumisen kokemukset, myönteinen oppimisilmapiiri ja kannustus oppimiseen tukevat oppilaan matematiikkakuvaa. Varhainen matematiikka-ahdistuksen tunnistaminen, oppilaiden motivationaalisten taipumusten tunnistaminen sekä minäpystyvyyden tunnistaminen ovat tärkeitä toimia. Oppilaiden tekemiin virheisiin tulee suhtautua myönteisesti luonnollisena osana oppimista. Virheelliset vastaukset tulisi käyttää osana oppimista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pinja-Sofia Kivistö, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.