University of Oulu

Ekologinen kestävyys kaupunkisuunnittelussa : esimerkkitapauksena Oulu

Saved in:
Author: Kastikainen, Iita1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905041600
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Kastikainen, 2019
Publish Date: 2019-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella kaupunkisuunnittelun ekologisesti kestäviä piirteitä. Kestävä kehitys kattaa ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen osaalueen, joita ei voida tarkasti erotella toisistaan. Ekologista kestävyyttä voidaankin pitää muita kestävyyden osa-alueita tukevana (Moldan ym. 2012: 6) tai toisaalta perustana niille (Nyholm ym. 2017: 209). Viimeiset 30 vuotta ovat olleet kaupunkisuunnittelun vahvan kasvun aikaa Suomessa ja sama koskee myös kestävyyden vaatimuksen vahvistumista. Molempien kohdalla kansalaisten mukaantulo ja osallistaminen ovat olleet merkityksellisessä roolissa ja näin kestävämpää tulevaisuutta on visioitu. On tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten kaupungit konkreettisesti vastaavat nykypäivän vaatimuksiin kestävämmästä huomisesta.

Esimerkkitapaukseni käsittelee Oulun keskustaa hyödyntäen pääasiallisesti Oulun keskustavisio 2040:tä pohjana tarkastelussa. Visiosta ja siihen liittyvistä selvityksistä käy ilmi, että keskusta rakentuu huomioiden tulevaisuuden. Ekologista kestävyyttä se tukee muun muassa kävelyyn ja pyöräilyyn panostamisella, viherrakenteella, yhteisöllisyyden luomisella ja yliopiston osaamisen hyödyntämisellä. Oulu tarvitseekin yhä enemmän ekologista kestävyyttä tukevia suunnitelmia ja toimia, sillä maapalloja tarvittaisiin 3,5 kappaletta mikäli kaikki maapallon asukkaat kuluttaisivat yhtä paljon kuin oululaiset. Tavoitteeksi tulee asettaa kokonaisvaltainen ekologinen hyvinvointi pelkän ekologisen kestävyyden ja selviytymisen sijaan. Rakentamalla päämäärää tukeva ympäristö tavoite voidaan saavuttaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iita Kastikainen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.