University of Oulu

Arvojen vaikutus asuinympäristön valintaan ja asuntojen hintoihin : esimerkkinä asuialueita pääkaupunkiseudulta

Saved in:
Author: Brusila, Erika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905041601
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Brusila, 2019
Publish Date: 2019-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun kehittäminen on suurten haasteiden edessä alueen kasvaessa nopeasti. Laajaa huolta on herättänyt asumisen kalleus ja siihen liittyvä segregaatiokehitys. Ratkaisuja on pyritty kehittämään, jotta saadaan pienituloisia muuttamaan kalliille asuinalueille. Kuitenkin päinvastaisesti on hankalaa saada suurituloisia muuttamaan vähemmän arvostetuille alueille. Huonomaineisten alueiden kehittäminen on aina haastavaa.

Tutkielman kirjallisuuskatsaukseen pohjautuen havaitaan, että asuinympäristön valintaa ohjaavat arvot. Täten ne vaikuttavat alueiden arvostukseen ja asuntojen alueelliseen hintakehitykseen. Loppujen lopuksi kahden alueen ollessa lähes substituutteja toisilleen, vain erot alueiden välisessä arvostuksessa voi selittää niiden väliset erot suhteessa keskimääräisiin neliöhintoihin.

Arvot tulisi ottaa suunnittelun keskiöön, sillä ne auttavat ymmärtämään asumiseen liittyvää moniulotteista kokonaiskuvaa. Kuitenkin tapaustutkimusten pohjalta herää kysymys, onko kehittämistoimenpiteitä kohdennettu vastaamaan asukkaiden arvoja vai onko niitä tehty pelkästään preferensseihin — ja mielipiteisiin perustuvien tulkintojen pohjalta? Tärkeää olisi aina tiedostaa kenen intressejä kehittämistoimenpiteillä pyritään edistämään. Arvot eivät ole ratkaisu kaikkiin suunnittelun ongelmiin, mutta ne avaavat täysin uudenlaisia mahdollisuuksia asuinympäristöjen kehittämiselle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Erika Brusila, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.