University of Oulu

Inversio-ongelmasta ja parametrien estimoinnista

Saved in:
Author: Välipirtti, Iida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 15
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905071612
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Välipirtti, 2019
Publish Date: 2019-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tutustutaan inversio-ongelmiin, ja tapoihin ratkaista niitä. Aluksi esitellään inversio-ongelma ja avataan syitä sille, miksi se on hankala ratkaista. Tämän jälkeen tutustutaan tilastollisiin menetelmiin ratkaista inversio-ongelmia ja arvioida mallien oikeutta. Lineaarinen regressio esitellään parametrien estimointiongelmana, ja pienimmän neliösumman ratkaisu johdetaan siitä. Suurimman uskottavuuden estimointi esitellään, kuten myös tuntemattoman keskihajonnan ongelmat. Tutkielmassa on käytetty päälähteenä teosta [1].

see all

Subjects:
Copyright information: © Iida Välipirtti, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.