University of Oulu

Varhaiskasvatuksen opettajan ja lapsen valtasuhde

Saved in:
Author: Seppä, Minja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905071619
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Seppä, 2019
Publish Date: 2019-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielmani tavoitteena on selvittää, millaisena varhaiskasvatuksen opettajan vallankäyttö ilmenee vuorovaikutuksessa lapsen kanssa kirjallisuuden perusteella. Teen tutkielmani kirjallisuuskatsauksena. Tutkielmani keskeiset käsitteet ovat varhaiskasvatus, vuorovaikutus ja valta. Ne muodostavat tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen.

Tutkimuskysymykseen vastatessa käsittelen aihetta kirjallisuudesta nousseiden teemojen pohjalta. Ne ovat tilanteen hallinta, päiväkodin säännöt, sanallinen ja sanaton viestintä, lasten kokemukset sekä leikin ja autonomian tukeminen. Varhaiskasvatuksen opettajan valta ilmenee tapoina hallita tilanteita varhaiskasvatuksessa. Päiväkodin sääntöjen avulla asetetaan lapsille rajoja ja ohjeita siihen, miten heidän odotetaan toimivan. Päiväkodissa on sekä kirjoitettuja että kirjoittamattomia sääntöjä. Sanattoman ja sanallisen viestinnän avulla pyritään vaikuttamaan lasten toimintaan. Lasten kokemusten huomioiminen on tärkeää varhaiskasvatuksessa. Leikin ja autonomian tukeminen tasoittavat valtasuhdetta.

On olemassa selkeästi hyviä ja selkeästi haitallisia tapoja käyttää valtaa. Niiden väliin jää kuitenkin paljon vallankäyttöä, joka tilanteesta riippuen voi olla kumpaa vain. Lapsen kokemus, aikuisen tarkoitus ja tilanne itsessään vaikuttavat siihen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Minja Seppä, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.