University of Oulu

Varhaisiän musiikkikasvatus lapsen empatian kehityksen tukena

Saved in:
Author: Kärppä, Sonja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905071620
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kärppä, 2019
Publish Date: 2019-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tarkoitus oli selvittää, miten varhaisiän musiikkikasvatus tukee lapsen empatian kehittymistä. Empatian ja vuorovaikutustaitojen merkitys on viime aikoina korostunut. Varhaisiän musiikkikasvatus voi olla yksi tärkeä keino lapsen empatian edistämisessä. Vuorovaikutuksellinen musiikkitoiminta voi kehittää lapsen empatiaa luontevalla tavalla, sillä musiikki on universaali kieli, joka on luonteeltaan sosiaalista. Musiikki on yhteisöllisyyteen tähtäävää toimintaa, joka yhdistää ihmisiä heidän taustoistaan riippumatta. Lapsen ei tarvitse osata viestiä sanallisesti voidakseen kokea empatiaa. Musiikkia empatian kielenä tulisi korostaa yhä enemmän ja musiikin ja empatian yhteyttä olisi syytä tutkia lisää.

Tutkielmassani määrittelin keskeiset käsitteet, jotka ovat empatia ja varhaisiän musiikkikasvatus. Toteutin tutkielmani kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuskysymykseni oli seuraava: Miten varhaisiän musiikkikasvatus tukee lapsen empatian kehittymistä? Tutkimus osoitti, että varhaisiän musiikkikasvatuksella on tärkeä rooli lapsen empatian kehittymisessä. Aiempi tutkimus osoittaa, että musiikki ja empatia ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa ja lapsen empatia voi kehittyä jo lyhyen musiikkijakson aikana. Jotta tuloksista saadaan pysyviä sekä saadaan ne ulottumaan myös musiikillisen kontekstin ulkopuolelle, varhaisiän musiikkikasvatuksen tulisi olla hyvin suunniteltua, pitkäjänteistä ja tavoitteellista. Musiikkitoiminnan tulisi olla vuorovaikutteista, toiminnallista sekä leikinomaista ja sisältää kosketusta ja läheisyyttä. Monipuolinen musiikkitoiminta sisältää yhteismusisointia, laululeikkejä, musiikin kuuntelua sekä vuorovaikutteista keskustelua. Lapsella tulisi olla mahdollisuus myös luovaan musisointiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sonja Kärppä, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.