University of Oulu

Noviisien sairaanhoitajien perehdyttäjien osaamisvaatimukset : kirjallisuuskatsaus

Saved in:
Author: Hyväri, Sauli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905071621
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Hyväri, 2019
Publish Date: 2019-05-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoituksena on kuvailla noviisien sairaanhoitajien perehdyttäjän osaamisvaatimuksia. Tavoitteena on tuottaa tietoa perehdytyksen ja perehdyttäjien koulutuksen kehittämiseen hoitotyössä. Tutkielma toteutetaan kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsaukseen valikoitui viisi artikkelia, jotka analysoitiin kuvailevan luokittelun avulla.

Keskeisimpinä perehdyttäjien osaamisalueina aineistosta nousivat kommunikaatiotaidot, opettamistaidot, roolimallina toimiminen sekä asenteet. Kommunikaatiotaidot olivat kaikkein tärkeimmät ja niihin kuuluivat aineiston mukaan palautteen anto, välittävän oppimisympäristön rakentaminen ja uuden työntekijän työyhteisöön sosialisoitumisen tukeminen. Opettamistaidoista korostuivat perehdyttäjän rooli opettajana, perehdytettävien oppimistyylien arvioinnin sekä opetusmenetelmien osaaminen ja perehdytettävien kriittisen ajattelun edistäminen. Roolimallina toimimisessa tärkeää on perehdyttäjän ammattitaito sekä itsevarmuus niin hoitotyön ammattilaisena kuin perehdyttäjänä. Asenteet olivat tärkeä osa perehdyttämistä, kärsivällisyyden ja ymmärtäväisyyden ollessa merkittävimmät.

Tulokset sopivat hyvin aiempaan kirjallisuuteen noviisien sairaanhoitajien perehdyttämisestä. Palautteen anto on sekä perehdyttäjien että perehdytettävien mielestä yksi tärkeimmistä asioista perehdytyksessä, koska se tukee uusien työntekijöiden osaamista ja kehittymistä. Uudet työntekijät sosialisoitumisen tukemisen on ajateltu olevan jopa merkittävin osa perehdyttäjän roolia. Perehdyttäjiltä vaaditaan hyvin laajaa ja monipuolista osaamista, eikä kaikkea tätä osaamista saa sairaanhoitajan työn kautta. Tämän vuoksi perehdyttäjille pitää järjestää koulutusta osaamisen hankkimiseksi. Jotta koulutus vastaa tarpeita, tulee tarkastella perehdyttäjien osaamisvaatimuksia niin yleisesti kuin yksikkötasolla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sauli Hyväri, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.