University of Oulu

Startup-yrityksen innovaatioprosessi alueellisessa innovaatiokeskittymässä : case Oulun innovaatioallianssi

Saved in:
Author: Pietikäinen, Liisa1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.2 MB)
Pages: 109
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905081649
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Pietikäinen, 2019
Publish Date: 2019-05-10
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Koivumäki, Timo
Reviewer: Ulkuniemi, Pauliina
Koivumäki, Timo
Description:

Tiivistelmä

Tämä pro gradu -tutkielma tarjoaa tietoa startup-yrityksen innovaatioprosessista tavoitteenaan vastata tutkimusongelmaan: millainen merkitys innovaatioekosysteemillä voi olla startup-yrityksen innovaatioprosessille. Tähän on pyritty asettamalla tutkimuskysymys ”Miten startup-yritykset voivat hyödyntää innovaatioekosysteemiä innovaatioprosessissaan?” Tutkimuskysymys jaettiin kahteen apututkimuskysymykseen, joiden avulla selvitettiin innovaatioekosysteemin vaikutusta startup-yrityksen innovaatioprosessiin innovaatioekosysteemin jäsenten tuottamien innovaatiotoimintaa tukevien palvelujen kautta sekä sen kautta, miten startup-yrityksen arvoa luova verkosto kehittyy näiden palvelujen käyttämisen seurauksena. Tutkimuksen tavoitteena on hankkia tietoa startup-yritysten innovaatioprosessista.

Tämä pro gradu -tutkielma on osa ”Innovaatioallianssin toiminnan vauhdittaminen” -hankkeen alaisuudessa tehtävää tiedon hankkimista alueen yritysten tarpeista niiden innovaatiotoimintaan liittyen. Tutkimuskohde oli startup-yritykset, jotka on perustettu vuosina 2014–2018 Oulun ammattikorkeakoulun tuottaman Oulu Game Lab -pelialan koululutus ja esihautomo-ohjelman aikana tai sen vaikutuksesta. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena laadullisen tutkimuksen menetelmin. Aineisto kerättiin teemahaastatteluin, jotka toteutettiin tammikuussa 2019.

Tutkimuksen tuloksena selvisi, että startup-yritykset voivat hyödyntää alueellista innovaatiokeskittymää kaikissa innovaatioprosessinsa vaiheissa sekä käyttämällä innovaatiotoimintaa tukevia palveluja että kasvattamalla arvoa luovaa suhdeverkostoaan. Innovaatioprosessia tutkittiin Design Thinking -innovaatioprosessiteorian (Brown, 2008, 2009) kehyksessä. Innovaatioprosessi innovaatioekosysteemissä vastaa suurelta osin Bwownin kuvausta innovaatioprosessista yrityksen sisäisenä prosessina. Tämä viittaa jatkotutkimuksen tarpeeseen aiheesta.

Tutkimuksen tulokset antavat myös täydentävää tietoa startup-yrityksen tarpeista innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin liittyen ja siitä, millainen merkitys näillä palveluilla on startup-yrityksen arvoa luovan verkoston muodostumisessa. Tätä tietoa voidaan käyttää innovaatiotoimintaa tukevien palvelujen suunnittelussa. Myös startup-yritykset voivat hyödyntää tämän tutkimuksen tuloksia oman innovaatioprosessinsa kehittämisessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Liisa Pietikäinen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.