University of Oulu

Vaikuttajatoimiston kumppanuus vaikuttajamarkkinoinnin prosessissa

Saved in:
Author: Paavola, Taru1; Ylisirniö, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 91
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905081653
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Paavola; J. Ylisirniö, 2019
Publish Date: 2019-05-10
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Koivumäki, Timo
Reviewer: Koivumäki, Timo
Ulkuniemi, Pauliina
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on ymmärtää miten kuluttajayritykset toteuttavat vaikuttajamarkkinointia. Lisäksi tavoitteena on esittää kuvaus vaikuttajamarkkinoinnin prosessista ja selvittää syvemmin vaikuttajatoimiston roolia tässä prosessissa. Perinteiset yrityslähtöiset markkinointiviestit eivät nykypäivänä välttämättä tavoita kuluttajaa, minkä vuoksi vaikuttajamarkkinoinnista on tullut tärkeä keino viestiä kuluttajille. Vaikuttajien tunnistaminen on saanut osakseen paljon kiinnostusta, mutta vaikuttajamarkkinoinnin kokonaisvaltaisen prosessin tarkastelu on jäänyt vähemmälle. Tässä tutkimuksessa pyritäänkin muodostamaan käsitys vaikuttajamarkkinoinnin prosessista.

Tutkimus tehtiin toimeksiantona Kaleva Medialle ja se toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineiston keruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoituja teemahaastatteluja ja haastattelut kohdistettiin markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisille. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan analyysin avulla ja tutkimuksessa hyödynnettiin abduktiivisen päättelyn logiikkaa.

Tutkimustuloksena syntyi kuvaus vaikuttajamarkkinoinnin prosessista, joka sisältää viisi vaihetta. Vaikuttajamarkkinoinnin prosessin vaiheet toistuivat samoina riippumatta siitä, toteutetaanko vaikuttajamarkkinointia itsenäisesti vai vaikuttajatoimistokumppanin avulla. Tästä tutkimuksesta selvisi, mitkä prosessin vaiheet ovat haastavia toteuttaa ja missä vaikuttajatoimiston apu on hyödyllistä.

Tutkimustuloksista voivat hyötyä niin vaikuttajatoimistot kuin yritykset, jotka suunnittelevat kumppanuutta vaikuttajatoimiston kanssa. Lisäksi vaikuttajamarkkinointia itsenäisesti toteuttavat yritykset voivat hyötyä tämän tutkimuksen tuloksista. Tutkimustulokset eivät ole sellaisenaan yleistettävissä, mutta niitä voidaan hyödyntää vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa erilaisissa konteksteissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Taru Paavola; Jenni Ylisirniö, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.