University of Oulu

Suomalaisten suhtautuminen tekoälyyn ja robotteihin työelämässä

Saved in:
Author: Malin, Miika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Statistics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.1 MB)
Pages: 19
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905081661
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Malin, 2019
Publish Date: 2019-05-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka suomalaiset suhtautuvat tekoälyyn ja robotteihin erilaisissa yhteyksissä tai tehtävissä. Tavoitteena on myös selvittää miten erilaiset taustamuuttujat kuten ikä, sukupuoli tai puoluekannatus vaikuttaa tähän suhtautumiseen.

Tutkimusaineistona on Elikeinoelämän valtuuskunnan (EVA) aikavälillä 2.1.2018–15.1.18 keräämä poikkileikkausaineisto. Aineisto on saatu käyttöön Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta. Aineiston vastaajat on poimittu todennäköisyysotantana Taloustutkimuksen internet -paneelista.

Tutkimuksessa ilmenee, että todennäköisimpänä vaikutuksena suomalaiset pitävät heihin kohdistuvan seurannan ja valvonnan lisääntymistä robottien ja tekoälyn työelämään mukaantulon seurauksena. Suomalaiset suhtautuvat kielteisimmin työhaastatteluja tekeviin robotteihin, robottijournalisteihin sekä sotarobotteihin. Myönteisimmin suomalaiset suhtautuvat teollisuusrobotteihin ja valvontarobotteihin.

Taustamuuttujien vaikutuksista ilmenee, että nuoret miehet suhtautuvat myönteisemmin robottien hyödyntämiseen erilaisissa yhteyksissä tai tehtävissä kuin muut ryhmät. Tarkasteltaessa kaikkia ikäluokkia, niin miehet suhtautuvat muutenkin keskimäärin myönteisemmin kuin naiset. Eri ikäluokkia verrattaessa ikäluokat 18–45 suhtautuvat keskimäärin myönteisemmin robottien hyödyntämiseen kuin sitä vanhemmat ikäluokat. Puoluekannan vaikutus suhtautumiseen on jakautunut perinteiselle vasemmisto-oikeisto akselille. Yleisesti robottien hyödyntämiseen erilaisissa yhteyksissä tai tehtävissä suhtaudutaan kriittisemmin vasemmistopuolueiden kannattajien keskuudessa kuin oikeistopuolueiden kannattajien keskuudessa. Kaikista kriittisimmin kuitenkin robottien hyödyntämiseen erilaisissa yhteyksissä tai tehtävissä suhtautuvat ihmiset, jotka eivät äänestä lainkaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Miika Malin, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.