University of Oulu

Luokkayhteisön positiiviset vaikutukset maahanmuuttajataustaisten oppilaiden sopeutumiseen

Saved in:
Author: Parviainen, Lotta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905091683
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Parviainen, 2019
Publish Date: 2019-05-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmassani keskityn tutkimaan, onko luokkayhteisöllä — niin opettajalla kuin luokkakavereilla — mahdollisuus vaikuttaa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden sopeutumiseen positiivisesti ja millaisia nämä mahdolliset keinot ovat. Tavoitteenani on, että saisin lisää tietotaitoa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden parissa työskentelyyn, sillä luokanopettajaopintojen antamat tiedot aiheesta ovat olleet hyvin vähäiset. Lisäksi tavoitteenani on, että tutkielmani lukemisen jälkeen niin opettajat kuin muut kasvatusalalla työskentelevät henkilöt näkisivät Suomeen suuntautuvan maahanmuuton erityisesti positiivisena asiana sen sijaan, että se koettaisiin työläänä tai haastavana.

Toteutan tutkielmani kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsauksen avulla pyrin saamaan aiheestani mahdollisimman laajan kokonaiskäsityksen, jotta hyötyisin tutkielmastani mahdollisimman paljon. Sainkin kirjallisuuskatsauksen ansiosta paljon uutta tietoa aiheestani. Uskon, että tutkielmani lukemisesta voisi hyötyä muutkin (tulevat) opettajat, jotka tulevat työskentelemään maahanmuuttajataustaisten oppilaiden parissa.

Tulokset osoittivat, että sekä opettaja että luokkakaverit voivat vaikuttaa myönteisesti maahanmuuttajataustaisten oppilaiden sopeutumiseen. Keinot ovat hyvin moninaisia ja osittain samankaltaisia riippumatta siitä, kummasta näkökulmasta asiaa tarkastellaan. Erityisesti maahanmuuttajaoppilaiden kokema turvallisuuden tunne ja luokan yleinen ilmapiiri koettiin merkityksellisiksi tekijöiksi sopeutumisprosessin kannalta.

Aiheeni ei ole niin mustavalkoinen, mitä tutkielmani antaa ymmärtää. Todellisuudessa maahanmuuttajaoppilaat kohtaavat myös kiusaamista, syrjintää ja häirintää, jotka vaikuttavat negatiivisesti heidän sopeutumiseensa. Tutkielmaa onkin syytä tarkastella sillä silmällä, mitä positiivisia keinoja opettaja voisi itse painottaa niin omassa kuin luokkakavereiden toiminnassa. Kandidaatintutkielmaa on myös mahdollista soveltaa pro gradu -tutkielmaan, jolloin tutkimus voitaisiin toteuttaa esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia oppilaita haastattelemalla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lotta Parviainen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.