University of Oulu

Ilmastonmuutos osana Grönlannin tulevaisuutta

Saved in:
Author: Kettunen, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905091695
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kettunen, 2019
Publish Date: 2019-05-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työni aiheena on ilmastonmuutos osana Grönlannin tulevaisuutta ja tarkastelen aihetta erityisesti seuraavista näkökulmista: kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa Grönlannin pyrkimyksiin itsenäistyä Tanskasta ja millaisia ovat ilmastonmuutoksen vaikutukset paikallisten asukkaiden elämään.

Grönlanti on vuodesta 1979 ollut Tanskalle kuuluva itsehallintoalue. Itsehallintoa laajennettiin vuonna 2009 ja grönlantilaisilla on ollut halukkuutta vielä laajempaan itsehallintoon ja itsenäisyyteen. Maa on kuitenkin taloudellisesti edelleen täysin riippuvainen emämaa Tanskasta ja saadakseen lisää poliittista riippumattomuutta sen tulisikin ensin saavuttaa taloudellinen riippumattomuus. Maan teollinen tuotanto on kuitenkin vaatimatonta, joten taloutensa kasvattamiseksi maan täytyisikin kehittää uusia tulonlähteitä.

Taloutensa kohentamiseen Grönlanti näkee porttina ilmastonmuutoksen. Ilmaston lämpenemisen seurauksena Grönlannin jäätiköt sulavat, jolloin syvällä jäätikön alla sijaitsevista mineraali- ja öljyvarannoista tulee helpommin saavutettavia. Näiden hyödyntämiseen Grönlannissa on viime vuosina voimakkaasti panostettu. Toiseksi tarkastelun kohteeksi valitsin työhöni matkailun, jonka voi nähdä eräänlaisena vastapainona kaivosteollisuudelle. Matkailun potentiaalin uskotaan kasvavan muun muassa merijäiden sulaessa ja tätä kautta laivaliikenteen mahdollistuessa Grönlannin rannikkovesillä.

Kaivosteollisuus ja matkailu aiheuttavat kuitenkin ongelmia ja haasteita ympäristölle ja alueen asukkaille. Massiiviset kaivoshankkeet muun muassa aiheuttavat peruuttamattomia ympäristövaikutuksia ja saastumista jo valmiiksi herkillä arktisilla alueilla. Paikalliset asukkaat myös kokevat, etteivät tule riittävän hyvin kuulluiksi kaivosten suunnitteluprosesseissa. Myös matkailun kasvu lisää saastumista muun muassa liikenteen lisääntymisen vuoksi ja laivaliikenne aiheuttaa esimerkiksi öljyonnettomuuksien riskejä. Grönlannin olemassa oleva infrastruktuuri matkailun kasvua ajatellen on myös vielä hyvin vaatimatonta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Kettunen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.