University of Oulu

Miltä kaupunki kuulostaa : kaupunkiäänimaiseman vaikutus ihmisten kokemukseen kaupungista

Saved in:
Author: Raudaskoski, Oskari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905091696
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Raudaskoski, 2019
Publish Date: 2019-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä työssä aiheena on kaupungissa esiintyvät äänet, ja niiden yhdessä muodostama äänimaisema. Ideana on selvittää kuinka nämä tekijät vaikuttavat ihmisiin ja heidän kokemuksiinsa kaupungeista. Työssä on kiinnitetty huomiota pääasiassa kolmeen erilaiseen äänimaisemaan liittyvään ilmiöön. Käsiteltävillä ilmiöillä on oletettavasti vaikutusta ihmisten käsityksiin äänimaisemasta ja sen laadusta. Nämä ovat äänimaiseman rytmi, äänimaisema ja tunteet, ja äänimaisema, ja siinä esiintyvät melu, ja musiikki.

Näiden äänimaiseman ominaisuuksien, ja siihen liittyvien ilmiöiden, kautta pyrin ymmärtämään sen, miten äänimaisema kykenee vaikuttamaan ihmisten kokemukseen kaupungista. Kyseiset äänimaiseman tekijät eivät kata kaikkia ilmiöön liittyviä tekijöitä, mutta uskon niiden tarjoavan laajan näkemyksen siitä, kuinka merkittävänä tekijänä äänimaisemaa tulisi pitää laadukkaan, ja viihtyisän kaupunkiympäristön kannalta. Äänet, joita kaupungeissa esiintyy eivät ole yksiulotteinen ilmiö. Niitä ei ole kuitenkaan huomioitu tutkimuksessa kovinkaan laajalti, vaikka niillä onkin suuria vaikutuksia kaupunkiympäristön viihtyisyyteen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Oskari Raudaskoski, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.