University of Oulu

Teaching and learning English pronunciation in Finland

Saved in:
Author: Aarinen, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905111724
Language: English
Published: Oulu : J. Aarinen, 2019
Publish Date: 2019-05-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

The purpose of this Bachelor’s thesis is to review existing literature regarding the teaching and learning of English pronunciation with the perspective of Finnish education.

As English has become a worldwide language, in the future, people will need to be more adaptable to the versatile front of international spoken English, leading to the need for English as foreign language students to be able to understand and speak a comprehensible variation of it. Most students in Finland start learning English in the beginning of elementary school, and by the time they finish comprehensive school, they will be expected to understand various accents, and speak an intelligible variation of English themselves. However, students do not need to become ‘perfect pronouncers’, but confident and comprehensive users of spoken English (Atli & Bergil, 2012). This, already, establishes the need for quality pronunciation education.

In this thesis, schools’ explicit influence in the acquisition of pronunciation is looked through the general viewpoint of foreign language learning in Finland, before considering the importance and intelligibility issues of pronunciation teaching and learning. The aim of this literature review is to discover the methods and techniques used to teach English pronunciation to Finnish students, in addition to considering the various aspects affecting the optimization of the learning. Furthermore, it is found, that factors such as age, personal background and motivation affect the learning of English pronunciation. Also, the schools’ and teachers’ impact on the learning process are considered.

Pronunciation remains an integral part of language learning, and it should be given its due recognition in foreign language teaching and learning, as it paves way for intelligibility and comprehensibility.

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tarkoitus on tarkastella olemassa olevaa kirjallisuutta englannin lausumisen opettamisesta ja oppimisesta Suomen koulutuksen näkökulmasta.

Koska englannista on tullut maailmanlaajuisesti käytetty kieli, ihmisten tulee tulevaisuudessa olla paremmin sopeutuvia sen monipuolisiin muotoihin. Tämä tarkoittaa, että englantia vieraana kielenä oppivan oppilaan tulee pystyä ymmärtämään ja puhumaan sitä ymmärrettävästi. Suurin osa suomalaisista oppilaista alkaa opiskelemaan englantia ala-asteen ensimmäisillä luokilla. Peruskoulun päättyessä heidän oletetaan myös ymmärtävän erilaisia englannin aksentteja ja puhesävyjä. Oppilaiden ei kuitenkaan tarvitse osata täydellistä englannin lausuntaa, mutta heidän toivotaan olevan itsevarmoja ja ymmärrettäviä englannin puhujia. Jo tämä vahvistaa englannin lausumisen opiskelun tarpeen.

Tässä kandidaatintyössä käydään läpi koulun vaikutusta englannin lausumisen oppimiseen vieraan kielen opetuksen näkökulmasta ennen lausumisen opiskelun tärkeyden ja ymmärrettävyyden käsittelyä. Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoitus on tarkastella suomenkielisten oppilaiden englannin lausumisen oppimisen menetelmiä ja toteutumista, sekä sen oppimisen mahdollistamista. Koulussa tapahtuvan opetuksen lisäksi tarkastellaan muita englannin lausunnan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä, kuten oppilaan ikää, kielellistä taustaa sekä motivaatiota. Myös koulun ja opettajan rooleja oppimisen optimoinnissa käsitellään.

Lausunta on yksi kielen olennaisimmista osista, mikä tulee huomioida vieraan kielen opetuksessa ja oppimisessa, sillä se tukee oppilaan lausunnan ymmärrettävyyttä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Aarinen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.