University of Oulu

Intelin High Level Synthesis Compiler -ohjelman ominaisuudet

Saved in:
Author: Hänninen, Tony1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905141748
Language: English
Published: Oulu : T. Hänninen, 2019
Publish Date: 2019-05-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

The increasing complexity of systems and applications increases workload and makes development cycles longer. High-Level Synthesis (HLS) tools have been developed to alleviate this by raising the level of abstraction from Register Transfer Level (RTL). This work introduces the basics of Field Programmable Gate Arrays (FPGA) and HLS. The Intel HLS Compiler and its features are studied in more detail. Intel HLS compiler is a commercial HLS tool, which takes in untimed C++ as input and generates production-quality RTL that is optimized for Intel FPGAs.

Intelin High Level Synthesis Compiler -ohjelman ominaisuudet

Tiivistelmä

Laitteistojen ja systeemien kasvava kompleksisuus kasvattaa työmäärää ja pidentää suunnitteluvuohon kuluvaa aikaa. Korkean tason synteesin (HLS) työkalut ovat kehitetty automatisoimaan ja nopeuttamaan digitaalisuunnittelua nostamalla abstraktiotasoa korkeammalle rekisterinsiirtotasolta (RTL). Tässä työssä kuvataan FPGA-piirien ja HLS:n perusperiaatteet, jonka jälkeen Intel HLS Compiler -työkalua tutkitaan tarkemmin. Intel HLS Compiler on työkalu, joka generoi RTL-koodia C++-kielellä kirjoitetuista algoritmeista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tony Hänninen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.