University of Oulu

”Siellä on niin hyvä yhteishenki ja kukaan ei arvostele toisia” : Nilsiän musiikki- ja tanssileirin merkitys nuorille musiikinharrastajille ja -opiskelijoille

Saved in:
Author: Räisänen, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 96
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905141772
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Räisänen, 2019
Publish Date: 2019-05-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paananen-Vitikka, Pirkko
Reviewer: Ervasti, Marja
Paananen-Vitikka, Pirkko
Description:

Tiivistelmä

Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee Nilsiän musiikki- ja tanssileirin merkitystä nuorille musiikinharrastajille ja -opiskelijoille. Tutkimuksessa on haastateltu viittä eri-ikäistä nuorta heidän leirikokemuksistaan. Kaikki nuoret opiskelevat tai harrastavat musiikkia ja ovat olleet monena vuonna Nilsiän musiikki- ja tanssileirillä. Aiempi musiikkileiritutkimus on hyvin vähäistä. Tutkimus on tapaustutkimus, jonka aineisto on kerätty teemahaastatteluilla. Aineiston analyysimenetelmänä toimi aineistolähtöinen sisällönanalyysi.

Aiempien tutkimusten tavoin yhteisöllisyys, intensiivisyys, musiikillinen kehittyminen, esiintymiskokemus ja innostava oppimisympäristö ilmenivät musiikkileirin motiiveina myös tässä tutkimuksessa. Oppimisen, vapaa-ajan ja esiintymisjännityksen merkitys nuorille nousivat esiin uusina havaintoina tutkimuksessani.

Tutkimustulosten mukaan Nilsiän musiikki- ja tanssileiri on tärkeä jokavuotinen tapahtuma nuorten elämässä. Leirin hyvä yhteishenki houkuttelee nuoria Nilsiään, jossa tavataan joka kesä vanhoja ja uusia leirikavereita musiikin parissa. Musiikkileirin yhteisöön kuuluminen vaikuttaa nuorten musiikillisen identiteetin kehitykseen. Uuden oppiminen, laadukas opetus sekä innostavat ja ammattitaitoiset opettajat ovat nuorten mielestä parasta leirissä. Konserteista saatava esiintymiskokemus ja opiskelua tukeva viihtyisä ympäristö merkitsevät myös paljon. Vapaa-ajalla on kiva viettää aikaa muiden samanhenkisten kavereiden kanssa pelaillen ja musisoiden. Haastatellut nuoret kertoivat, että Nilsiän musiikki- ja tanssileirillä ketään ei kiusata tai arvostella.

Musiikkileirillä opiskelu eroaa muusta musiikinopiskelusta rentoudessa ja vapaudessa. Nuoret saavat vaikuttaa leirillä opiskeltavaan ohjelmistoon. Myös vahva yhteisöllisyys on merkittävä ero musiikkileirin ja muun musiikinopiskelun välillä. Musiikkileirillä nuoret pääsevät osallistumaan ryhmätunneille, yhtyeisiin ja bändeihin yhdessä muiden kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Räisänen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.