University of Oulu

Antiestrogeenisten hoitojen teho uusiutuneen kohtu- ja munasarjasyövän hoidossa

Saved in:
Author: Liikala, Santtu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905151785
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Liikala, 2019
Publish Date: 2019-05-20
Thesis type: Other thesis
Tutor: Puistola, Ulla
Reviewer: Puistola, Ulla
Männistö, Jaana
Description:

Tiivistelmä

Antiestrogeenista hoitoa käytetään uusiutuneen kohtu- sekä munasarjasyövän hoidossa. Tällöin hoidollisena tavoitteena on palliatiivinen eli oireenmukainen hoito. Yksittäisissä tapauksissa hormonihoitoa voidaan harkita myös heti primaarin leikkauksen jälkeen ns. adjuvanttihoitona. Useimmin käytettyjä antiestrogeenisia lääkeryhmiä ovat progestiinit, SERM-selektiiviset estrogeenireseptorimodulaattorit (tamoksifeeni), aromataasi-inhibiittorit sekä GnRH-analogit (gonadotropiineja vapauttavat hormonit). Nykypäivänä rintasyövän hoidossa jo pitkään käytettyä fulvestranttia hyödynnetään myös yhä useammin gynekologisten maligniteettien antiestrogeenisessa hoidossa. Tehtyjen tutkimusten pohjalta antiestrogeenisella hoidolla on saavutettu suotuisia vasteita uusiutuneen kohtu- sekä munasarjasyövän hoidossa. Kuitenkin haasteeksi on osoittautunut tunnistaa ne potilaat, jotka todennäköisesti hyötyisivät antiestrogeenisesta hoidosta ja mikä antiestrogeeninen lääkevaihtoehto olisi kullekin potilaalle paras valinta suotuisimman vasteen saavuttamiseksi. Asiaan liittyvissä tutkimuksissa on todettu, että syöpäkasvaimien vasteet antiestrogeenisille hoidoille ovat vaihdelleet suuresti riippuen kasvaimen histologisesta tyypistä, levinneisyydestä, erilaistumisasteesta, hormonireseptoristatuksesta sekä käytetystä antiestrogeenisesta lääkeaineesta. Nykyään ajatellaan, että potilaat joiden syöpäkasvain on estrogeenireseptorin suhteen positiivinen sekä erilaistumisasteeltaan hyvin erilaistunut, hyötyisivät antiestrogeenisesta hoidosta eniten. Tässä tutkimuksessa analysoitiin Oulun Yliopistollisen Sairaalan naistentautien klinikassa vuonna 2000–2018 hoidettujen 49 syöpäpotilaan hoitotiedot. Sairauskertomus merkinnöistä kerättiin ylös potilaiden käyttämät antiestrogeeniset lääkkeet, tautivapaa-aika antiestrogeenisen hoidon aloituksen jälkeen sekä spesifiset tiedot syöpäkasvaimesta: reseptoristatus ja histologinen tyyppi. 49 syöpätapauksesta 30 oli kohtu- ja 19 munasarjasyöpätapausta. Tutkimuksessa havaittiin, että antiestrogeenisella hoidolla saavutetaan suotuisampia vasteita kohtusyövässä sekä estrogeenireseptoripositiivissa kasvaimissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Santtu Liikala, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.