University of Oulu

Käyttäjän manipulointi tietoturvauhkana

Saved in:
Author: Liedes, Jasu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 20
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905151789
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Liedes, 2019
Publish Date: 2019-05-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kirjallisuuskatsauksen aiheena on käyttäjän manipulointi tietoturvauhkana. Käyttäjän manipuloinnilla tarkoitetaan tekniikoita, joilla hyökkääjä pyrkii saamaan uhrin paljastamaan arkaluontoista tietoa tai toimimaan muulla hyökkääjän haluamalla tavalla. Tavoitteen saavuttamiseksi hyökkääjä ei käytä pelkästään teknisiä keinoja, vaan käyttää hyväksi uhrin psykologisia ominaisuuksia kuten tunteita. Teknisten puolustusmekanismien kehittyessä hyökkääjät ovat siirtyneet yhä enemmän käyttämään hyökkäyksissä käyttäjän manipuloinnin keinoja.

Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia käyttäjän manipulointia tietoturvariskinä ja löytää keinoja, joilla organisaatiot pystyisivät ehkäisemään siihen kohdistuvaa käyttäjän manipulointia. Tutkielma on kirjallisuuskatsaus aikaisempaan aiheeseen liittyvään tutkimukseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jasu Liedes, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.