University of Oulu

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen

Saved in:
Author: Taikina-aho, Tanja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905171814
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Taikina-aho, 2019
Publish Date: 2019-05-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tarkoitus: Tämän kirjallisuuskatsauksena toteutetun tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantamista kansainvälisen tutkimustiedon perusteella.

Aineisto ja menetelmät: Aineiston keruu toteutettiin tietokantahakuna Medic-, CINAHL-, ProQuest-, Scopus- ja PubMed-tietokantoihin. Aineisto koostuu 25 kansainvälisestä tieteellisessä lehdessä julkaistusta vertaisarvioidusta alkuperäistutkimuksesta. Kyseessä on narratiivinen kirjallisuuskatsaus. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin periaatteita soveltaen.

Tulokset: Monialainen koulun, terveydenhuollon ja oppilaan tai opiskelijan sekä perheen tiivis yhteistyö on monin tavoin hyödyllistä, kuin myös terveyspalveluita tarjoavien toimijoiden keskinäinen verkostoituminen ja yhteistyö. Kouluterveydenhoitajalta odotetaan hoidon koordinaattorina toimimista. Hyvän saavutettavuuden näkökulmasta palveluiden tulisi olla koulun yhteydessä. Eri terveyspalvelut voivat olla yhdistettynä koulun yhteydessä sijaitseviin kouluterveyskeskuksiin. Henkilöstön vastuita voidaan jakaa uudelleen siirtäen rutiinitehtäviä hoitajilta ja lääkäreiltä avustavalle henkilökunnalle. Etäyhteyden hyödyntäminen ja päällekkäiset aikojen varaukset voivat myös parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Saatavuutta ja saavutettavuutta voidaan parantaa toisaalta myös tarjoamalla enemmän ilman ajanvarausta toimivaa vastaanottoa. Asiakkaan yksityisyys on oltava turvattuna, kun ja jotta hän hakeutuu palveluihin. Palvelun sisältöä voidaan parantaa vastaamaan tarpeisiin kouluttamalla henkilöstöä kulttuurien erityispiirteistä, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta sekä erityislasten kompleksisista terveydellisistä tarpeista. Palveluiden sisältöä on tärkeää markkinoida näkyvämmin.

Johtopäätökset: Kansainvälistä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon saatavuuden ja saavutettavuuden parantamisen tutkimustietoa voidaan hyödyntää koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämisessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tanja Taikina-aho, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.