University of Oulu

Osaamisen johtaminen terveydenhuollon organisaation johdon näkökulmasta

Saved in:
Author: Jauhiainen, Jukka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905171816
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Jauhiainen, 2019
Publish Date: 2019-05-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on kirjallisuuskatsauksen avulla kuvailla osaamisen johtamista terveydenhuollon organisaation johdon näkökulmasta. Tutkielman tavoitteena on tuottaa tietoa osaamisen johtamisesta, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi tulevaisuuden sairaalan muuttuvassa organisaatiossa ja sen toimintaympäristössä.

Kirjallisuushaku tehtiin helmikuussa 2019 CINAHL, Scopus, Medline, Medic, ProQuest ja Google Scholar -tietokannoista. Tutkielmaan valikoitui analysoitavaksi seitsemän englanninkielistä vertaisarvioitua artikkelia, jotka oli julkaistu vuosien 2009–2018 aikana. Valintakriteerinä tutkimusten edellytettiin käsittelevän osaamisen johtamista organisaation johtamisen näkökulmasta.

Tulosten mukaan osaamisen johtaminen on prosessi, jolla voidaan turvata organisaation strategisten tavoitteiden saavuttaminen tietoa ja osaamista kartoittamalla, muokkaamalla, varastoimalla ja jakamalla. Näin pyritään turvaamaan organisaation tarvitseman osaamisen säilyminen hyödyntämällä tutkittua tietoa ja työntekijöiden kokemusperäistä hiljaista tietoa. Osaamisen johtaminen on arvokas hoitotyön organisoinnin väline, joka edellyttää kasvavan tietomäärän takia toimivia tietoteknisiä ratkaisuja.

Osaamisen johtaminen on myös vallitsevaan kulttuuriin vaikuttamista, sillä osaaminen ei ole vain tiedon ja taidon hallintaa, vaan se on asenne. Ryhmäkulttuuri korostaa ja antaa arvoa sitoutumiselle, hiljaisen tiedon siirtämiselle, uskollisuudelle ja moraalille. Oppivan organisaation oli havaittu vaikuttavan myönteisesti osaamisen johtamiseen ja sen avulla oli havaittu myönteisiä vaikutuksia henkilöstön työtyytyväisyyteen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jukka Jauhiainen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.