University of Oulu

Lasten kotisairaala : parempaa elämänlaatua pitkäaikaisesti sairaille lapsille ja heidän perheilleen

Saved in:
Author: Karjula, Sari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905171817
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Karjula, 2019
Publish Date: 2019-05-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa kirjallisuuskatsauksen avulla lasten kotisairaalatoiminnan etuja pitkäaikaisesti sairaiden lasten hoidossa. Tutkielman tavoitteena oli koota tutkimustietoa kotisairaalatoiminnasta pitkäaikaisesti sairaiden lasten hoidossa hyödynnettäväksi lasten kotisairaalatoiminnan suunnitteluprosessissa. Tutkimuskysymyksenä oli: Minkälaisia etuja kotisairaalassa toteutettu hoito tuo pitkäaikaisesti sairaille lapsille ja heidän perheilleen?

Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena keväällä 2019. Kirjallisuushaku tehtiin CINAHL-, Scopus-, Medline- ja Medic- tietokannoista. Tutkielmaan valikoitui kuusi alkuperäistä, englanninkielistä, vertaisarvioitua tutkimusta, jotka oli julkaistu vuosina 2013–2018.

Tässä tutkielmassa esiin nousseet tulokset kotisairaalahoidon tuomista eduista pitkäaikaisesti sairaille lapsille ja heidän perheilleen jaoteltiin teemoittain seuraavasti: Fyysisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, sosiaalisten suhteiden ja perheyhteyden vahvistaminen ja elämänlaadun parantaminen. Keskeisenä tutkimustuloksena nousi esille lasten kotisairaalahoidon elämänlaatua lisäävä vaikutus niin lapselle kuin koko perheelle. Elämänlaatu on erityisen merkittävä asia silloin, kun on kyseessä joko pitkäaikaisen sairauden hoito tai elämän loppuvaiheen hoito. Elämänlaadun kokeminen kotona paremmaksi pitää yllä virkeämpää mieltä ja luo toivoa vaikeassakin tilanteessa. Tämän kirjallisuuskatsauksen tulos tukee lasten kotisairaalatoiminnan hyödyllisyyttä erityisesti pitkäaikaisesti sairaiden ja palliatiivista hoitoa tarvitsevien lasten hoidossa.

Tulevaisuudessa niin suomalaisessa yhteiskunnassa kuin kansainvälisestikin on perusteltua kehittää edelleen lasten ja nuorten palveluja niin, että Maailman terveysjärjestön suositusten mukaisesti (WHO 2017) perheitä voitaisiin auttaa lähellä heidän luonnollista toimintaympäristöään, kotia, myös erikoissairaanhoidon osalta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sari Karjula, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.