University of Oulu

Data-analytiikan hyödyntäminen projektien riskienhallinnassa

Saved in:
Author: Kähkönen, Arsi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905181819
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kähkönen, 2019
Publish Date: 2019-05-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Nykypäivänä dataa tuotetaan jatkuvasti kasvavalla määrällä monenlaisista eri lähteistä. Organisaatiot ovat käyttäneet dataa hyödyksi jo monella eri tavalla, mutta projekteissa data-analytiikan hyödyntäminen on ollut vähäisempää kuin muissa organisaatioiden osissa. Data-analytiikasta voi olla kuitenkin paljon hyötyä projekteissa ja erityisesti projektien riskienhallinnassa.

Tässä työssä tutustutaan data-analytiikkaan ja projektien riskienhallintaan. Työn tavoitteena on selvittää, miten data-analytiikkaa voidaan hyödyntää projektien riskienhallinnassa sekä, mitä haasteita ja riskejä näiden kahden yhdistämisessä voi olla. Tarkoituksena on myös pohtia edellä mainittuja aiheita ja sitä, millaisissa projekteissa data-analytiikasta voisi olla eniten hyötyä. Työn tavoitteena on saada selkeä ja laaja kuva aiheesta ja sen nykyisestä tutkimuksesta. Tavoitteena on myös pohtia aihetta ja vaihtoehtoja sen jatkotutkimukselle.

Tutkimus suoritetaan kirjallisuuskatsauksena, jossa etsitään kattavasti tietoa erilaisista kirjoista ja artikkeleista aihetta koskien. Kirjallisuuskatsauksessa tutustutaan aiheeseen ja määritellään keskeisiä käsitteitä. kirjallisuuskatsauksen lopussa yhdistetään aiheet ja paneudutaan data-analytiikan hyötyihin, haasteisiin ja riskeihin projektien riskienhallinnassa. Kirjallisuuskatsauksen lisäksi työssä pohditaan aihetta tutkimuskysymysten kautta ja mietitään, mitkä ovat aiheen tärkeimmät asiat. Lopuksi työn tarkoituksena on tehdä pohjaa tuleville jatkotutkimuksille. Työn johtopäätöksiä voidaan pitää lähtökohtana ja esitiedon lähteenä uusille tutkimuksille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Arsi Kähkönen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.