University of Oulu

Rewilding eli villiinnytys : hyödyt ja haasteet

Saved in:
Author: Ridanpää, Roosa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905181824
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Ridanpää, 2019
Publish Date: 2019-05-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Rewilding, eli suomennettuna villiinnytys, on toimintaa, jossa ekosysteemien toiminta pyritään palauttamaan lajien uudelleenesittelyn avulla. Tavoitteena on luoda biodiversiteettiä ylläpitäviä ekosysteemejä, joissa ihmisen vaikutus minimoidaan. Lajiesittelyissä hyödynnetään yleensä lajeja, jotka ovat kuolleet alueelta sukupuuttoon tai kyseiset lajit korvataan samankaltaisilla lajeilla. Termin määritelmän sisällä liikkuu erilaisia käsityksiä siitä, miten villiinnytystä voidaan käytännössä toteuttaa. Tutkielman ensimmäinen tavoite on kirjallisuuskatsauksen avulla selvittää kyseiset alamääritelmät ja niiden keskeisimmät erot. Alamääritelmiin kuuluu Pleistoseeni, translokaatio, trofinen ja passiivinen villiinnytys.

Toinen tutkimuskysymys syventyy kirjallisuudessa mainittuihin villiinnytyksen tuomiin hyötyihin ja kohtaamiin haasteisiin. Villiinnytys kasvattaa alueen biodiversiteettiä ja ekosysteemien toiminnan palautuessa myös ekosysteemipalvelut paranevat. Lisäksi villin luonnon palautuminen voidaan valjastaa alueen matkailun vetovoimaksi, mikä tuo taloudellisia hyötyjä paikallisille. Villiinnytys voi hillitä tulokaslajien vaikutuksia ja metsäpaloja, ja sillä on mahdollisesti ilmastonmuutosta hidastava vaikutus. Villiinnytyksen ekologiset vaikutukset ovat kuitenkin epävarmoja, sillä ekosysteemit ovat dynaamisia ja niiden eri prosessit kaipaavat lisätutkimusta. Empiiristen tutkimusten puute onkin yksi villiinnytyksen kohtaamista ongelmista.

Villiinnytysprojekteja on toteutettu erityisesti Euroopassa, mihin sijoittuvat tutkielman havainnollistavat esimerkkikohteet. Oostvaardersplassen Alankomaissa, Ennerdale Iso-Britanniassa ja Länsi-Iberia Portugalissa osoittavat, että villiinnytyksen määritelmän monimuotoisuudesta ja muista haasteista huolimatta, sillä on suuret mahdollisuudet nykymaailmassa, niin ekologisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisesti.

see all

Subjects:
Copyright information: © Roosa Ridanpää, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.