University of Oulu

Tilan ja paikan merkitykseen vaikuttaminen taiteen ja kulttuurin kautta : tapausesimerkkinä Annikin puutalokortteli Tampereella

Saved in:
Author: Korhonen, Suvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905181831
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Korhonen, 2019
Publish Date: 2019-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tarkastelen tutkielmassani taiteen ja kulttuurin vaikutusta tilan merkitykseen. Laajasti ymmärrettynä kulttuurin käsitteen voidaan ajatella kattavan kaiken ihmisen luonnosta erillisen toiminnan ja ajattelun. Myös taiteen käsite on abstrakti ja laajasti ymmärrettävissä, joten olen rajannut käsitteen koskemaan lähinnä paikkasidonnaista taidetta, ja työssä kokonaisuudessaan tarkastelen eniten paikalliseen identiteettiin liittyviä vaikutuksia. Pohjustan tutkielmaani ensin määrittelemällä keskeiset käsitteet: paikkasidonnaisen taide, tilan haltuunotto, identiteetti ja kulttuuriperintö. Tämän jälkeen esittelen tarkemmin mitä taiteellinen ja kulttuurinen identiteettiin vaikuttaminen tarkoittaa yleisellä tasolla; taiteen ja kulttuurin vaikutukset tilaan voivat olla muun muassa esteettisiä, sosiaalisia, taloudellisia ja symbolisia. Havainnollistan aihetta esittelemällä, miten Tampereella Tammelan kaupunginosassa sijaitseva Annikin puutalokortteli on otettu haltuun taiteen ja kulttuurin keinoin. Jotta kohteen kulttuuriperinnöllinen arvo tulee ilmi, esittelen ensin korttelin historiaa. Sisällytän historiaosioon koko Tammelan kaupunginosan historiaa, koska korttelin viimeiset jäljellä olevat puutalot eivät edusta vain omaa historiaansa, vaan alueen historiaa kokonaisuudessaan. Samalla talot toimivat ikään kuin koko alueen historian symboleina. Historian jälkeen paneudun korttelin nykyiseen tilaan ja toimintaan. Lopuksi pohdin teorian pohjalta sitä, miten taiteellisella ja kulttuurisella toiminnalla on vaikutettu tilan merkitykseen Annikin puutalokorttelin kohdalla; miten toiminta on vaikuttanut asukkaiden ja itse paikan identiteettiin sekä miten sillä on voitu edesauttaa alueen ja sen rakennusten säilyttämistä ja suojelemista? Ja miten tuloksia voidaan yleistää myös muihin samankaltaisiin kohteisiin?

see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi Korhonen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.