University of Oulu

Asuinkerrostalo Rovaniemelle

Saved in:
Author: Pikkusaari, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 18.3 MB)
Pages: 10
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905181846
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Pikkusaari, 2019
Publish Date: 2019-05-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyöni esittelee koonnin kolmen kurssin, asemakaavasuunnittelun, asuntosuunnittelun ja kerrostalosuunnittelun yhteisprojektin tuotoksistani. Kandidaatintyökseni valitsin kerrostalosuunnittelun.

Yhteisprojekti sijoittui Rovaniemen 3. kaupunginosaan. Se käynnistyi asemakaavasuunnittelun kurssilla, jossa suunnittelimme ryhmässä Rovaniemen nykyisen torin ja linja-autoaseman ympäristön alueen täydennysrakentamista. Projekti jatkui yksilötyönä asuntosuunnittelun kurssilla valitsemalla alueelta suunniteltava kerrostalo ja toteuttamalla luonnossuunnitelmat sille. Asuinkerrostalon suunnittelu tarkentui kerrostalosuunnittelun kurssilla, jonka osuus valikoitui kandidaatintyökseni.

Kerrostalon suunnittelun lähtökohdat määräytyivät ryhmässä toteutetun aluesuunnitelman pohjalta. Aluesuunnitelmassa tärkeimmäksi koimme nykyisen pienen Markkinapuiston jatkamisen yhtenäisenä puistoyhteytenä aina valtatien yli stadionille asti. Puistoalueelle suunnittelimme keskustaan vievän kevyenliikenteenväylän, joka jatkuu uusina siltoina valtatien yli. Suunniteltavakseni valitsin talon puiston vierestä, nykyisen torin paikalta. Rakennuksen tontille sijoittumisesta johtuen päädyin suunnittelemaan sivukäytävätalon, jolloin porraskäytävä sijoittuu pohjoispuolelle ja asuntojen ikkunat pääosin eteläpuolelle. Näin ollen vältytään vain pohjoiseen avautuvilta asunnoilta.

Päädyin luomaan rakennukselle kaksi puolta, julkisen valkoiseksi rapatun puiston ja kadun puolen sekä yksityisemmän sisäpihan puolen puuverhoiltuna. Kerrostalon ajattomalla muotokielellä ja materiaalivalinnoilla olen pyrkinyt huomioimaan ja kunnioittamaan lähialueen merkittäviä, suojeltuja rakennuksia. Rakennuksen massan ajattomuutta olen täydentänyt vähäeleisin detaljein, joilla olen tavoitellut laadukasta pelkistettyä yleisilmettä.

Kerrostalosuunnittelun kurssin ensimmäisessä vaiheessa tarkensin asuntosuunnittelun kurssin luonnoksia ja suunnittelin piha-alueen. Toisessa vaiheessa toteutin osapohjapiirustuksen ja leikkauksen rakennuksesta työpiirustusten vaatimalla tarkkuudella. Kolmannessa vaiheessa tein useita rakennusosapiirustuksia muun muassa parvekkeista, räystäistä ja sisäänkäynnistä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Pikkusaari, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.