University of Oulu

Asuinkerrostalo Rovaniemelle

Saved in:
Author: Ihalainen, Jaakko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 20.6 MB)
Pages: 9
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905181849
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Ihalainen, 2019
Publish Date: 2019-05-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyönäni suunnittelin asuinkerrostalon Rovaniemen keskustan alueelle. Suunnitelma toteutettiin osana yhteisprojektia, joka koostui asemakaavasuunnittelun kurssilla tehdystä aluesuunnitelmasta ja asuntosuunnittelun kurssilla toteutetusta asuinkerrostalon suunnitelmasta, jota jatkotyöstettiin rakennusopin näkökulmasta kerrostalosuunnittelun kurssilla. Kandidaatintyöni keskittyy rakennusopin osuuteen, jossa yhdyskuntasuunnittelu ja nykyaikainen arkkitehtuuri ovat vahvasti mukana.

Yhdyskuntasuunnittelun osuus käsittelee Rovaniemen vanhan torin ja linja-autoaseman aluetta, jota Rovaniemen kaupunki tulee kehittämään ja täydennysrakentamaan tulevina vuosina. Aluesuunnitelma toteutettiin ryhmätyönä. Omaan ryhmääni kuuluivat itseni lisäksi Oona Länsisalmi, Erika Salomäki sekä Ossi Hintsala. Aluesuunnitelmamme tavoitteita olivat rakennuskannan tiivistäminen asuinkerrostalokortteleilla, joiden yhteyteen sijoitettiin liiketiloja ja muita palveluita kuten kulttuurikeskus sekä kahvila. Alueen identiteettiä virkistyspaikkana korostettiin lisäämällä puistoalue, joka tarjoaa liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia. Viimeisenä, kulmakiveksi muodostuneeksi tavoitteeksi nimesimme julkisen- ja kevyenliikenteen väylien kehittämisen. Alueen rooli kaupunkia yhdistävänä läpikulkuväylänä on suuri, jonka vuoksi suunnittelimme tarpeelliset pyöräkaistat, alikulut ja sillat lisäämään sujuvaa liikkumista kaupunginosien ja palveluiden välillä. Suunnitelma toteutettiin säilyttävällä otteella ja tukemaan ekologisia vaihtoehtoja kaupungissa liikkumiselle.

Aluesuunnitelman valmistuttua siirryttiin yksilötyövaiheeseen asuntosuunnittelun kurssille. Valitsin asuinkerrostaloni paikaksi tontin, jota rajaavat Hallituskatu, Lapinkävijäntie, sekä Valtatie 4. Paikka on keskeisten kulkuväylien ympäröimä ja tarjosi loistavan mahdollisuuden tutkia näkymiä sekä rakennuksen yhtymistä ympäröiviin kulkuväyliin. Asuntosuunnittelun tavoitteena oli tuottaa kerrostalo, johon sisältyy eri kokoisia huoneistoja ja niitä palvelevia säilytys- sekä aputiloja. Halusin toteuttaa modernin, kokonaisvaltaisesti asukkaita palvelevan, asuinkerrostalon. Valitsin kerrostaloni kantavaksi rakenteeksi betonin, sillä uskon sen tuottavan laajasti hyödynnettävän ja helposti sovellettavan ymmärryksen asuntorakentamisesta tulevaisuutta varten. Rakennuksen ulkoverhouksena on ruskeankirjava tiili sekä valkoinen betonikuitulevy, jotka jakavat rakennuksen kattokerroksen kohdalla kahteen selvästi erotettavaan osaan. Detaljit, kuten kaiteet, ovat mustaksi maalattua terästä. Halusin korostaa julkisivuissa monipuolista ja yhdistelevää materiaalien käyttöä yksiaineisen rakentamisen sijasta.

Asuntojakauma koostuu 1–4 huoneen huoneistoista, jotka ovat pinta-alaltaan 26–98 m² väliltä. Tavallisten asuntojen lisäksi rakennukseen suunniteltiin myös asuntotyyppi liikuntaesteisille, joka voidaan tilausvaiheessa vaihtaa 3H+K+KH asunnon tilalle. Jokaisessa asunnossa on vähintään sisennetty parveke tai ranskalainen parveke. Ikkuna aukotus on lattiapinnasta alkavaa ja korkeaa tarjoten näkymiä sekä runsaasti luonnonvaloa. Tärkeänä osana suunnitelmaa olivat myös pelastusreitit sekä turvallinen asuminen.

Rakennusopin vaiheessa syvennyttiin jatkotyöstämään suunnitelma työkuviksi ja osapiirustuksiksi. Rakennukselle laadittiin myös pihasuunnitelma pelastusteineen. Asuntosuunnittelun kurssilla luomani pohjatyö koki runsaasti muutoksia ja kehitystä tehdessäni teknisiä tilanvarauksia rakennuksessa kulkevalle roiloille, viemäri ja vesiputkille. Ymmärtäessäni kokonaisvaltaisemmin kerrostaloni rakenteellisia vaatimuksia myös asuntojeni toimivuus parani silti samaan aikaan pysyen uskollisena alkuperäiselle konseptilleni. Perehdyin asuinkerrostalon palo- ja ääniteknisen toimivuuteen, sekä rakenne osien liittymiin. Rakennuksesta laadittiin työpiirustukset sekä niitä täydentävät 1:10 detaljikuvat oleellisimmista liittymistä. Pyrin työ- ja osapiirustuksissa selkeään ratkaisuun ja esitykseen.

Lopputuloksena kandidaatintyöni tarjoaa laatulähtöisen suunnitelman betonirunkoisen asuinkerrostalon toteutukseen, jossa yhdistyvät rakennusopillinen toimivuus sekä moderni kaupunkikuvallinen arkkitehtuuri. Lukemisen iloa!

see all

Subjects:
Copyright information: © Jaakko Ihalainen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.