University of Oulu

Sexuality education in Finland : current perspectives and challenges

Saved in:
Author: Liukkonen, Lotta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905181854
Language: English
Published: Oulu : L. Liukkonen, 2019
Publish Date: 2019-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This Bachelor’s thesis is about sexuality education in Finland and current topics relating to sexuality education and the challenges these topics present.

Sexuality education, encompassed in health education, is an important subject, since the objective of it is to provide pupils with tools to take care of not only their own health but to function in society respecting each other. Sexuality education is a part of the Finnish curriculum, meaning that it will reach everyone still in compulsory education. Sexuality education is taught during all grades, integrated to different subjects depending on the age of the pupils.

This Bachelor’s thesis presents the different stages of the development of sexuality education in Finland, and how sexuality education is executed. This literature review also discusses current topics in relation to sexuality (questions relating to gender, the diversity of sexualities, increasing cultural diversity, sexual misconduct and harassment, and the sexualization of society), and explores how they and the possible challenges they create are considered in sexuality education in Finland. Also, the importance of acknowledging these topics is discussed.

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma käsittelee seksuaalikasvatusta Suomessa, ajankohtaisia seksuaalikasvatuksen osa-alueita sekä niiden tuomia haasteita.

Terveystieto sekä sen osa-alueena seksuaalikasvatus ovat tärkeitä oppiaineita, sillä niiden tavoitteena on tarjota oppilaille tiedot ja taidot huolehtia paitsi omasta terveydestään, myös toimia yhteiskunnassa muita kunnioittaen. Seksuaalikasvatus on osa Suomen perusopetuksen opetussuunnitelmaa, tavoittaen koko oppivelvollisen väestön. Seksuaalikasvatusta opetetaan eri luokilla eri aineisiin integroituna, luokka-asteesta riippuen.

Tässä kandidaatintutkielmassa esitellään Suomen seksuaalikasvatuksen kehittymisen vaiheita, sekä sitä, kuinka seksuaalikasvatusta toteutetaan Suomessa. Tässä kirjallisuuskatsauksessa käsitellään myös ajankohtaisia seksuaalisuuteen liittyviä aiheita (sukupuoleen liittyvät kysymykset, seksuaalisuuden monimuotoisuus, lisääntyvä kulttuurien moninaisuus, seksuaalinen häirintä, sekä yhteiskunnan seksualisoituminen), ja tarkastellaan niiden myötä mahdollisesti aiheutuvia haasteita, sekä sitä, miten kyseiset aiheet otetaan seksuaalikasvatuksessa huomioon. Myös aiheiden käsittelyn tärkeyttä on pohdittu.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lotta Liukkonen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.