University of Oulu

Lukion päättävän nuoren valmius tehdä koulutustaan ja uravalintaansa koskevia päätöksiä

Saved in:
Author: Tanhua, Tiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905211860
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Tanhua, 2019
Publish Date: 2019-05-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa käsittelen nuoren valmiuksia tehdä koulutus- ja työuraansa koskevia valintoja, sekä tasa-arvon ongelmia korkeakoulutukseen hakeutumisessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö aloittivat yhdessä korkeakoulujen kanssa hankkeen nopeuttaa korkeakouluun ja työelämään siirtymistä. Yhtenä hankkeen osa-alueena korkeakoulujen tulee kehittää opiskelijavalintoja niin, että vuoteen 2018 mennessä pitkää valmistautumista vaativista valintakokeista on luovuttu, ja vuoteen 2020 mennessä korkeakoulujen tulee lisätä suoravalintaa niin, että nykyistä merkittävästi suurempi osa hakijoista saa koulutuspaikan suoraan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella.

Tarkastelen kandidaatintutkielmassani, miten ylioppilastutkinnon painottaminen korkeakoulujen opiskelijavalinnassa siirtää painetta yhä aikaisempaan vaiheeseen nuoruutta, jolloin nuoren pitäisi jo lukion, tai jopa peruskoulun viimeisten luokkien aikana, pyrkiä tekemään koulutusalaansa ja sitä kautta uravalintaansa koskevia päätöksiä. Tarkastelen psykologisten teorioiden valossa, millaiset ovat nuorella valmiudet, jotta hän pystyisi näitä valintoja tehdä. Kandidaatintutkielmassani käsittelen lisäksi valintakokeiden muutosta ja miten se vaikuttaa eri taustaisten hakijoiden asemaan. Korkeakoulupaikoista on kova kilpailu, joten on ensiarvoisen tärkeää, että hakijat tulevat kohdelluksi tasa-arvoisesti. Toteutan kandidaatintutkielmani kirjallisuuskatsauksena.

Johtopäätöksenä esitetään, että ylioppilastutkinnon arvosanojen painottaminen korkeakouluun haettaessa siirtää painetta tehdä ratkaisevia päätöksiä yhä aikaisempaan vaiheeseen. Nuoruudessa ajatuksen kehitys on vielä kesken ja tulevaisuus voidaan nähdä epävarmana, mutta paine tehdä tulevaisuuden kannalta merkittäviä valintoja on siirtymässä jo peruskoulun ylimmille luokille, sekä lukioon.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tiina Tanhua, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.