University of Oulu

Lapsen haastava käyttäytyminen varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Candelin, Inka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905211867
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Candelin, 2019
Publish Date: 2019-05-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielmani tavoitteena on selvittää, mitä on lapsen haastava käyttäytyminen varhaiskasvatuksessa. Käyn läpi tutkielmassani sitä, miten kasvattajan tulisi kohdata haastavasti käyttäytyvä lapsi ja miten hän voi tukea haastavaa käyttäytymistä parhaalla mahdollisella tavalla. Aihe koskettaa jokaista varhaiskasvatuksen parissa työskentelevää henkilöä ja siksi on tärkeää, että jokainen kasvattaja osaa tunnistaa haastavan käyttäytymisen eri muotoja sekä tuen tarpeen ja toimia tietojensa pohjalta parhaalla mahdollisella tavalla haastavan käytöksen ehkäisemiseksi.

Lapsen haastavalla käytöksellä tässä tutkielmassa tarkoitetaan käytöstä, joka poikkeaa kulttuurisidonnaisista käyttäytymisnormeista sekä malleista yhteiskunnassamme. Haastava käytös haastaa jatkuvasti aikuisia sekä vaikuttaa negatiivisesti muiden lapsien toimintaan ryhmässä. Täytyy kuitenkin muistaa, että tämä käytös voi näyttäytyä myös esimerkiksi vetäytymisenä päiväkotiryhmässä, sillä haastava käytös ei ole aina huomiota herättävää vaan se voi olla myös hiljaista sekä huomaamatonta.

Toteutan tutkielmani kirjallisuuskatsauksena ja lähteiden käytössä olen pyrkinyt käyttämään uusimpia julkaisuja sekä erilaisia tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvia julkaisuja sekä teoksia. Tutkielman pohjalla on Maslowin tarvehierarkia selittämässä haastavaa käyttäytymistä. Lapsen perustarpeista eli ravinnosta, liikkumisesta sekä levosta on tärkeä pitää huolta, jotta lapsi jaksaa keskittyä ja motivoitua kasvun tarpeisiin, kuten oppimiseen ja ohjattuihin tuokioihin.

Haastavan käyttäytymisen kohtaaminen vaatii kasvattajalta tietoa haastavasti käyttäytyvistä lapsista sekä myös omasta toiminnastaan. Kasvattajan tulee olla lapselle turvallinen sekä luotettava aikuinen. Myös yhteistyön merkitys niin työyhteisössä, kuin vanhempienkin kanssa on suuressa roolissa haastavan käytöksen kohtaamisessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Inka Candelin, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.