University of Oulu

Transformationaalisen johtamisen ja työn imun yhteys terveysalalla

Saved in:
Author: Ylisirniö, Minna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905211881
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Ylisirniö, 2019
Publish Date: 2019-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata kirjallisuuskatsauksen keinoin transformationaalisen johtamisen ja työn imun välistä yhteyttä. Tutkimuksen tarkoitus on kuvata millä tavoin transformationaalinen johtamistyyli vaikuttaa työn imuun terveysalalla.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Kirjallisuuskatsauksen aineiston tiedonhaku toteutettiin maaliskuussa 2019 viiteen eri tietokantaan: Pub-Med, Scopus, CINAHL, Medic ja ProQuest. Aineistonkeruu menetelmänä käytettiin myös manuaalista hakua. Sisäänottokriteerit täyttäviä artikkeleja löytyi kahdeksan. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla.

Tutkimustulosten mukaan transformationaalinen johtaminen vaikuttaa myönteisesti työn imuun terveysalalla. Transformationaalista johtamistyyliä käyttäen voi vaikuttaa työn imun kaikkiin osa-alueisiin: tarmokkuuteen, omistautumiseen ja uppoutumiseen. Transformationaalisen johtamisen komponenteista inspiroiva motivointi kohottaa eniten työn imua. Transformationaalinen johtaminen vaikuttaa työn imuun positiivisesti välittävän tekijän kautta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Minna Ylisirniö, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.