University of Oulu

Musiikillisen luovan tuottamisen vaikutus minäkuvaan

Saved in:
Author: Palokangas, Iina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905221895
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Palokangas, 2019
Publish Date: 2019-05-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma käsittelee musiikillisen luovan tuottamisen tapojen kuten säveltämisen, laulunkirjoittamisen ja improvisoinnin vaikutuksia minäkuvan kehitykseen. Tutkielman tavoite on tarkastella luovan tuottamisen ja itseilmaisun merkitystä sille, mitä yksilö ajattelee itsestään ja mahdollisuuksistaan vaikuttaa ympäristöönsä. Luovuuden, minäkuvan ja musiikillisen luovan tuottamisen käsitteisiin pohjautuva tutkielma on kuvaileva kirjallisuuskatsaus aiheesta tehtyihin kansainvälisiin ja kotimaisiin tutkimuksiin.

Tutkielma osoittaa, että musiikillisen luovan tuottamisen ollessa tekijän omista motiiveista lähtevää hänelle itselleen merkityksellistä ilmaisua, sillä on vaikutus minäkuvan muodostumiseen. Musiikillinen luova tuottaminen tuo näkyväksi tekijän minuutta, joka herättää minätietoisuutta, itsetuntemusta ja tätä myötä myös vahvistaa yksilön eheää minäkuvaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iina Palokangas, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.