University of Oulu

Katsomuskasvatus varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Kiviniemi, Susanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905221903
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kiviniemi, 2019
Publish Date: 2019-05-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmassani käsittelen katsomuskasvatusta varhaiskasvatuksessa. Tarkoituksenani on selvittää, miksi katsomuskasvatus on tärkeätä varhaiskasvatuksessa sekä miten katsomuskasvatuksen tärkeyttä perustellaan. Tutkin aihetta kirjallisuuden avulla, kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Uuden Varhaiskasvatussuunnitelman (2016) myötä uskontokasvatuksen tilalle on tullut katsomuskasvatus. Kirkko on kuitenkin edelleen yhtenä yhteistyötahona päiväkodin kanssa. Katsomuksen huomioiva kasvatus on nostattanut hyvin erilaisia mielipiteitä ja usein katsomusten läsnäoloa on karsittu jopa suomalaisen kulttuurin kustannuksella. Tämän vuoksi onkin kiinnostavaa tarkastella, miten katsomuskasvatusta perustellaan ja pidetään kuitenkin hyvänä asiana. Monikulttuurisuuden lisääntyminen vaikuttaa siten, että erilaisia katsomuksia tulee yhä enemmän päiväkodin arkeen ja erilaiset katsomukset tulee huomioida.

Tuloksissa yleiseksi linjaukseksi nousi, että katsomuskasvatus nähtiin tärkeänä tekijänä lapselle henkilökohtaisesti, riippumatta hänen omasta vakaumuksestaan. Katsomuskasvatuksen nähtiin olevan positiivinen asia varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksessa uskontokasvatuskaan ei ole ollut uskonnon opettamista, vaan erilaisten katsomusten tarkastelua ja toiseuden ymmärtämistä. Kirjallisuudessa oli huomioitu se, että katsomuskasvatuksen ei tulisi olla uskontorajoittunut, vaan se sopisi jokaiselle katsomuksesta riippumatta.

Kirjallisuuden pohjautuessa vuoden 2005 Varhaiskasvatussuunnitelmaan, tarkastelu liittyy uskontokasvatukseen. Uuden Varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta ei ole juuri vielä kirjallisuutta, jossa paneuduttaisiin katsomuskasvatukseen ja sen toimintaan. Uudemman kirjallisuuden ja uusiin toimintaohjeisiin pohjautuvan kirjallisuuden myötä saataisiin ajankohtaisempi kuva kyseisestä tilanteesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Susanna Kiviniemi, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.