University of Oulu

Vaikeudesta voimavaraksi : ADHD-oireinen oppilas kuvataiteessa

Saved in:
Author: Ohmeroluoma, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905221907
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Ohmeroluoma, 2019
Publish Date: 2019-05-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmassani tarkastelen adhd-oireista oppilasta kuvataiteessa. Kyseessä on kirjallisuuskatsaus, jossa perehdyn aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön (adhd) sekä kuvataiteeseen ja lopuksi nämä kaksi teemaa yhdistyvät. Tutkielmassani selvitän, millaisia vaikutuksia taiteellisella työskentelyllä on adhd-oireiselle oppilaalle ja millaisia vahvuuksia oppilaalla voi olla. Lisäksi kuvailen, miten adhd-oireisen oppilaan työskentelyä voidaan tukea kuvataiteessa.

Adhd on yleisin neuropsykiatrinen häiriö kouluikäisillä ja jokainen opettaja tulee varmasti kohtaamaan työurallaan adhd-oireisia oppilaita. Musiikin ja liikunnan vaikutuksia adhd-oireiselle oppilaalle on tutkittu, mutta kuvataiteen mahdollisuudet ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Taiteellinen tekeminen voi kuitenkin jopa lieventää adhd-oireita, sillä se aktivoi mielihyväkeskusta, jonka toiminta adhd-oireisilla oppilailla on laiskempaa. Lisäksi kuvataiteen moniaistilliset ja luovat työskentelytavat sopivat usein adhd-oireiselle oppilaalle.

Adhd-oireisella oppilaalla voi olla myös vahvuuksia, joita on syytä sanoittaa ja korostaa oppilaan toiminnassa. Lisäksi tukitoimilla voidaan ohjata suotuisaan käyttäytymiseen, vireystilan ohjaamiseen ja oppimisen tukemiseen. Konkreettisina tukitoimina on esimerkiksi oppimisympäristön strukturointi sekä välittömän palautteen antaminen. Adhd-oireisen oppilaan tukemiseen on paljon mahdollisuuksia, mutta kaikki ratkaisut eivät sovi kaikille. Adhd-oireet esiintyvät hyvin eri tavoin, joten tukitoimia suunnitellessa korostuu erityisesti oppilaantuntemus. Tutkielman tarkoituksena onkin selvittää erilaisia vaihtoehtoja oppilaan tukemiseen, joita voi soveltaa jokaisen oppilaan kohdalla erikseen. Lisäksi tutkielmallani haluan kannustaa vahvuusperustaiseen ajatteluun adhd-oireisten oppilaiden kohdalla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Ohmeroluoma, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.