University of Oulu

Yhteiskuntavastuun roolin muutos eurooppalaisessa ammattilaisjalkapallossa

Saved in:
Author: Kuivamäki, Tuomas1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905231963
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kuivamäki, 2019
Publish Date: 2019-05-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on ymmärtää mikä on yhteiskuntavastuun rooli eurooppalaisessa ammattilaisjalkapallossa, ja miten jalkapalloseurojen yhteiskunnallinen asema on muuttunut alan kaupallistumisen ja ammattimaistumisen myötä. Tutkimusmenetelmänä on kirjallisuuskatsaus.

Tutkielma pyrkii ymmärtämään myös mitä motiiveja ja ajureita eurooppalaisilla ammattilaisjalkapalloseuroilla on toteuttaa yhteiskuntavastuuta sekä miten erilaiset yhteiskunnalliset, kulttuurilliset ja institutionaaliset viitekehykset ovat vaikuttaneet näihin tekijöihin. Toisena teemana on tutkia mitä asioita jalkapalloseurojen on otettava huomioon strategisen johtamisen näkökulmasta kehittääkseen ja toteuttaakseen menestyksekästä yhteiskuntavastuuta, ja mitä kehitysvaiheita tästä prosessista voidaan tunnistaa.

Tuloksista voidaan päätellä, että yhteiskuntavastuu on kehittymässä integroivaksi keinoksi määritellä seuran identiteetti ja asema yhteiskunnassa. Seuroilta odotetaan roolimallina toimimista sekä sen paikallista yhteisöä että laajempaa yhteiskuntaa koskevissa ongelmissa ja haasteissa. Ammattilaisjalkapalloseurat eivät toimi strategisen johtamisen näkökulmasta kuten tavalliset voittoa maksimoivat yritykset, joten niihin ei voi soveltaa samoja johtamisoppeja. Vaikka yhteiskuntavastuutoiminnan kehittämisen vaiheet ja keinot ovat aina seurakohtaisia, optimaalista yhteiskuntavastuutoimintaa tavoittelevat seurat pyrkivät kohti yhteiskuntavastuun integrointia seuran strategiaan ja toimintaan. Integroidakseen yhteiskuntavastuun koko organisaation toimintaan, on seurajohtajien kuitenkin siirryttävä sisältöpainotteisuudesta yhteiskuntavastuuprosessin tarkasteluun.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuomas Kuivamäki, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.